Financi ële impulsen ten voordele van onze Brakelse medeburgers

 

Het Brakels gemeentebestuur heeft onlangs beslist om onze jeugd-, sport- en cultuurverenigingen extra te steunen door de jaarlijks toegekende financi ële ondersteuning te verdubbelen. Immers vele verenigingen hebben ondanks het feit dat de activiteiten op een laag pitje stonden toch nog vele doorlopende en hoge kosten te betalen. Denken we hierbij maar aan : onroerende voorheffing, afbetalingen, lonen, verzekeringen,…

Schepen Peter Vanderstuyf (   Financi ën, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Lokale Economie, Landbouw en Huisvesting)    : “Naast de éénmalige verdubbeling van de jaarlijkse subsidie beschikken we als gemeente nog over een bijkomende  financi ële impuls. De Vlaamse regering heeft immers beslist om 87,3 miljoen euro uit het noodfonds ter beschikking te stellen van de lokale overheden ter ondersteuning van het verenigingsleven. Hierbij kan het lokale bestuur volledig autonoom beslissen hoe het toegekende bedrag zal worden aangewend. Ten slotte staat het lokaal bestuur nog altijd het dichtste bij de burger en kan zij beter de noden inschatten. Voor Brakel betekent dit een bijkomende financi ële impuls van zomaar eventjes 107.209, 83 Euro dat volledig kan worden aangewend ter ondersteuning van ons rijk verenigingsleven .

Naast de ondersteuning van onze verenigingen zal Vlaanderen aan de gemeente Brakel nog een bedrag van 43.140,97 Euro toekennen. Dit bedrag is bedoeld ter ondersteuning van de armoedebestrijding en bestaat uit twee schijven van ongeveer 20.000 Euro.

Als gemeentebestuur hebben wij de bedoeling om voor kinderen uit kansarme gezinnen een chromebook (goedkopere versie van een laptop) ter beschikking te stellen. Om te bepalen welke kinderen in aanmerking zouden   kunnen komen zouden wij beroep willen doen op de knowhow van onze verschillende Brakelse scholen. Zo’n chromebook is echt geen overbodige luxe. Tijdens de coronacrisis hebben wij zelf kunnen vaststellen dat heel wat kinderen uit kansarme gezinnen gewoon de lessen niet konden volgen gewoon door gebrek aan de nodige financi ële middelen om over een laptop te kunnen beschikken. Aangezien de eerste stap naar een beter bestaan, bestaat uit goed onderwijs, vinden wij het dan ook meer dan noodzakelijk om hier aan iets te doen.

De andere 20.000 Euro zou volgens de Vlaamse regering moeten worden aangewend om een systeem van vouchers in te stellen. Die vouchers, dit zijn een soort waardebonnen, worden dan ter beschikking gesteld van de meest kwetsbare huishoudens die ze dan kunnen besteden bij de deelnemende handelaars of horecazaken. Op die manier kunnen lokale besturen heel gericht de koopkracht van kwetsbare huishoudens versterken én wordt aan de lokale economie, naast de reeds bestaande maatregelen, nog bijkomende zuurstof gegeven. Van een winwin gesproken !!”