©Google Streetview

Geen gemotoriseerd verkeer meer in Leirensweg aan Beislovenpark

Reeds bijna twee jaar geleden werd geopperd om in de Leirensweg geen gemotoriseerd verkeer meer toe te laten, vooral met het oog op de veiligheid van (spelende) kinderen in de nieuwe site Beislovenpark achter het Kasteel van Egmont. Met de aangelande mede-eigenaars heeft de stad nu een overeenkomst bereikt waardoor dit binnenkort ook werkelijk het geval zal worden.

De Leirensweg is een gemeenteweg, die in de Atlas der Buurtwegen eigenlijk opgenomen is als voetweg nr. 38 en die als verbinding tussen de Meersstraat en Beislovenstraat ook gedeeltelijk gelegen is op private eigendom van de families T’Joen en De Mulder- De Groote. Bedoeling is nu door het plaatsen van een slagboom met fietssluis (in natuurlijke materialen) de Leirensweg af te sluiten zodat op die manier alle gemotoriseerd (sluip)verkeer geweerd wordt en alleen nog fietsers en voetgangers via de versmalde toegang gebruik kunnen maken van de Leirensweg. Omdat deze afsluiting op haar priv é-eigendom aan de Meersstraat 25 zal staan, is hieromtrent met de familie De Mulder-de Groote een notari ële overeenkomst opgemaakt. Uiteraard is het voor de beide aangelanden zelf altijd mogelijk om via de afgesloten weg toch toegang tot hun eigendom te krijgen. Ook voor hulpdiensten en andere dienstvoertuigen zal de Leirensweg desnoods wel toegankelijk zijn. De stad is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van zowel de afsluiting als de gemeenteweg.