Soetens, De Padt en de nieuwe korpschef.

Belangrijke politieraad Geraardsbergen/Lierde: voorstelling jaarcijfers én aanwijzing nieuwe kandidaat korpschef!

Dinsdag 23 juni 2020 was een belangrijke dag voor het politiekorps van Geraardsbergen en Lierde.
Niet alleen door de voorstelling van de jaarcijfers 2019 aan de politieraad maar ook en vooral door de offici ële aanwijzing van de nieuwe vrouwelijke kandidaat korpschef.

Hoofdcommissaris Patrice De Mets zal voor minstens 5 jaar het mandaat van korpschef van de zone Geraardsbergen/Lierde op zich nemen. Met minder geregistreerde misdrijven én een daling van het aantal verkeersslachtoffers in 2019, kan hoofdcommissaris De Mets alvast met mooie cijfers starten in haar nieuwe functie!

De jaarcijfers.

De ‘oude’ korpschef Jurgen De Landsheer stelde de jaarcijfers aan de politieraad voor.
Met veel fierheid en trots én een krop in de keel, sluit hij na 7 jaar het hoofdstuk bij het korps van
Geraardsbergen en Lierde af m ét mooie resultaten.
Minder misdrijven in 2019, maar politie blijft waakzaam!
Het aantal geregistreerde misdrijven blijft zakken en dook in 2019 onder de grens van 2000 feiten. Ook daalde diefstal en afpersing licht met 3 %. Enkele inbraakgolven in de regio zorgden voor meer
woninginbraken. Toch daalden winkeldiefstallen het afgelopen jaar met een vierde dankzij het BIN-Z (Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen). Het korps waarschuwt wel voor een opmerkelijke
stijging van gauw- en fietsdiefstallen.
Betere verkeersresultaten met specifiek aandachtspunt
Drugs in het verkeer steeg met meer dan 50 %, net zoals in vele andere politiezones. Deels is dit te
wijten aan de vereenvoudiging van de drugstesten, waardoor het mogelijk is om sneller een test af te nemen en dus meer controles te doen. Toch kunnen we deze aanzienlijke stijging niet enkel daaraan koppelen, het fenomeen blijft dan ook een prioriteit in het nieuw zonaal veiligheidsplan (2020-2025).
Hoewel verkeersongevallen met stoffelijke schade iets vaker voorkwamen, daalden deze met
lichamelijk letsel met bijna 25 %. Het verkeer eiste in 2019 gelukkig geen dodelijke slachtoffers.
Vergeleken met vorige jaren, organiseerde de politie meer snelheids- en alcoholcontroles. Meer
controles, maar toch daalde het aantal positieve ademtesten naar 2,5%! Een cijfer dat burgemeesters De Padt en Soetens, gunstig stemt. “Alcohol en rijden gaan niet samen. Wij zijn tevreden dat er meer BOB’s achter het stuur zaten in 2019! Dit toont aan dat preventie én controles zorgen voor meer verkeersveiligheid”.
Kunnen we ook spreken van een mentaliteitswijziging wat de andere verkeersveiligheidsfenomenen
betreft? Het lijkt alleszins de goede weg op te gaan als je het aantal overtredingen inzake gordel en
gsm bekijkt. Het aantal pv’s voor gsm-gebruik achter het stuur daalde licht. Met 56 pv’s minder zien we vooral een forse daling van het aantal gordelzondaars! Hieruit kunnen we concluderen dat mensen zich bewuster verplaatsen.

Pers en sociale media.

Ook in 2019 was politie Geraardsbergen/Lierde zeer actief op sociale media. Zo mocht de
Facebookpagina maar liefst 1017 nieuwe volgers verwelkomen en was er ook een mooie stijging van
het aantal Instagram-volgers. Inwoners informeren over haar werking of preventief waarschuwen voor bepaalde fenomenen en dit op een laagdrempelige manier m ét ruimte voor humor, dat is waar de communicatie voor staat. Verder verbeterde politie Geraardsbergen/Lierde ook het eigen
verlichtingsplan en zette ze een digitale stap vooruit met het gebruik van Microsoft Power Apps in haar dagelijkse werking.

Nieuwe korpschef Patrice De Mets.

In besloten zitting van de politieraad werd kandidaat Patrice De Mets aangewezen. Het dossier zal nu overgemaakt worden aan de koning, die het mandaat nog officieel moet bekrachtigen met een Koninklijk Besluit. Daarna legt hoofdcommissaris De Mets officieel de eed af als korpschef van de politiezone Geraardsbergen/Lierde.   Een plechtig moment voor mevrouw De Mets, die haar loopbaan 25 jaar geleden startte bij de gemeentepolitie in Oudenaarde. Na jaren loyale uitvoering te hebben gegeven aan het korpsbeleid in de politiezone Vlaamse Ardennen nam ze in 2013 de functie op van gerechtelijk directeur bij de federale gerechtelijke politie (FGP) te Oudenaarde. Door de hervorming naar één gerechtelijk arrondissement in 2014 werd HCP De Mets in de nieuwe formatie “directeur operationele steundiensten FGP Oost-Vlaanderen “, waar ze tot op heden leiding gaf aan vijf gespecialiseerde steundiensten en een mooi netwerk kon uitbouwen.
Onder leiding van korpschef Jurgen De Landsheer groeide politie Geraardsbergen/Lierde uit tot een innoverend korps. Ook voor kandidaat korpschef De Mets is het belangrijk om burgergericht en “futureproof” te werken.

“Ik wil een modern korps waar mensen en middelen klaar zijn voor nieuwe uitdagingen en nieuwe vormen van misdrijven zoals cybercrime, oplichting via internet, sextortion, …. een politie ook die zoveel mogelijk preventief te werk gaat. De vinger aan de pols houden en weten wat er leeft in de buurt is belangrijk om kort op de bal te spelen en kordaat op te treden waar nodig. Ik kijk uit naar mijn nieuwe functie als korpschef waar ik samen met mijn overheden en aan de hand van een mensgericht leiderschap zelf een visie kan ontwikkelen” besluit De Mets.

E én ding is zeker. Vanaf heden waait er een nieuwe, frisse wind met een roze vrouwelijke touch door het #beterblauw korps van Geraardsbergen/Lierde!

Foto: politiezone Geraardsbergen/Lierde