Vervoerregio Vlaamse Ardennen bevraagt 729 Zottegemnaars over hun mobiliteitsbehoeften

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt en daarom vatte de Vlaamse overheid het plan op om gans Vlaanderen in te delen in vijftien zgn. vervoerregio’s, die een kader moeten vormen waarbinnen de betrokken steden en gemeenten kunnen samenwerken rond mobiliteitsuitdagingen. E én ervan is de Vervoerregio Vlaamse Ardennen die ca. 680 vierkante kilometer groot is en op zijn beurt de volgende vijftien steden en gemeenten omvat: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

Om een beter zicht op die uitdagingen te krijgen, werd het plan opgevat om bewoners van iedere vervoerregio te bevragen: hoe zien of ervaren zij zowel het personen- als goederenvervoer in hun regio? Hoe denken zij over het aanbod qua openbaar vervoer in hun gemeente/regio en over de bereikbaarheid van stations, attractieplaatsen e.d.? Welke knelpunten stellen zij vast bij hun verplaatsingen en hoe staan zij tegenover ketenverplaatsingen? enz. Bedoeling is aan de hand van deze enquête de mobiliteitsbehoeften van de inwoners in beeld te brengen en te toetsen aan de (bestaande) verkeersstromen.

Om hiervoor voor de Vervoerregio Vlaamse Ardennen een zo representatief mogelijk resultaat te krijgen, werd het nodig geacht om van de in totaal ongeveer 220.000 mensen die in deze vervoerregio wonen, een willekeurige selectie van 6.000 inwoners te bevragen, verhoudingsgewijs afkomstig uit de vijftien steden en gemeenten die van de vervoerregio deel uitmaken. Voor Zottegem werden 729 inwoners die ouder dan 16 jaar zijn (geboren tussen 1 januari 1915 en 1 mei 2004) geselecteerd voor deelname aan deze enquête.