Natuurpunt gaat Ettingebos toegankelijk maken

Je kan Natuurpunt steunen

Als dat geen goed nieuws is voor de gemeente. ‘Natuurpunt Oosterzele heeft twaalf hectare in het Ettingenbos aangekocht. Het is de grootste aankoop van onze vereniging ooit in Oosterzele’, meldt een fiere voorzitter Mathieu Wille. Met vrijwilligers van Natuurpunt kunnen we aan de slag gaan in dit mooie bos. Met een goed beheer krijgen we opnieuw een groot gemengd loofbos’. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).
Sinds de coronacrisis beseffen we hoe belangrijk het is om natuur in eigen gemeente te hebben. Het Ettingebos is een oud bos. Typisch zijn de vele voorjaarsbloemen als daar zijn bosanemoon, speenkruid, slanke sleutelbloem,…Er zijn droge en natte stukken, de Kleine en Grote Ettingebeek stromen door het bos. De eekhoorn laat zich er geregeld zien. Een koppeltje buizerds broedt al jarenlang in de boomtoppen. De iepenpage, een heel zeldzame vlinder, vliegt er rond. Luidop dromen mag! Een wandelnetwerk dat aansluit op trage wegen vanuit de dorpskernen van Balegem, Scheldewindeke en Oosterzele, h éérlijk toch. Met wandelpaden, rustplaatsen, een picknick-plek,…zal Ettingebos opnieuw toegankelijk gemaakt worden. Bijkomende troef voor Oosterzele: de leerlingen van de scholen én jeugdbewegingen krijgen een openluchtklas. Ze gaan kunnen ravotten in een mooi stuk speelnatuur. Elke Oosterzelenaar krijgt een unieke kans om van het Ettingebos te genieten.
Toon een groot hart
Toon een groot hart en steun Natuurpunt Oosterzele. De vereniging krijgt wel subsidies van de Vlaamse Overheid, maar er blijft nog een bedrag over, de restfinanciering, die Natuurpunt Oosterzele moet rond krijgen. Je kan dit ronduit schitterend project steunen door een bedrag te storten op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, Coxiestraat 11 2800 Mechelen, mededeling project 6708 Ettingebos. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest, je betaalt dan minder belastingen. Meer weten? info@natuurpuntoosterzele.be,    Reporter 17