Alexander De Croo: “Positieve verhalen woonzorgcentra veel te weinig aan bod”

Vrijdag bracht vicepremier Alexander De Croo een zogenaamd ‘informeel’ bezoek aan woonzorgcentrum De Vlamme in Erwetegem. Aanleiding was een open brief van directeur Dieter Opdecam over hoe de woonzorgsector te vaak negatief wordt voorgesteld.

Passage uit de open brief: “Laatste hype: de situatie binnen de woonzorgcentra tijdens covid-19 vergelijken met de oorlog — meer specifiek: erger dan oorlog. Mooie en hartverwarmende verhalen van mensen uit de sector, worden (doelbewust?) genegeerd. Mijn verontwaardiging en ongeloof gingen naarmate de weken en maanden vorderden over naar boosheid en de noodzaak om mijn stem te laten horen. Een stem met een positief verhaal…” Lees de open brief volledig via deze link

De Croo gaf tijdens het bezoek aan het volledig eens te zijn met het opiniestuk. “Het klopt inderdaad dat de negatieve berichtgevingen steeds de bovenhand krijgen en dat de positieve verhalen veel te weinig aan bod komen. De woonzorgcentra worden niet gemaakt door de bakstenen maar door de mensen die er werken. Jullie slagen hierin uitstekend. De organisatie is zeer duidelijk sterk uitgebouwd en er wordt er als het ware echt geleefd en beleefd.

“Als viceminister ben ik absoluut niet contra priv égroepen maar de werking van de grote woonzorgcentra met circa 200 residenten zouden moeten herbekeken worden. Voor de overheid was en is het niet eenvoudig om een goed evenwicht te bepalen tussen een veilige omgeving te cre ëren en de behoefte om te voldoen aan sociale contacten in al zijn
aspecten.”

“Wij steken de hand uit naar de overheid om met de sector in overleg te gaan en samen creatieve oplossingen te zoeken die betaalbare kwaliteit verder kunnen borgen”, aldus Opdecam. “Dit informele bezoek kan een eerste stap zijn waarbij de minister ook de positieve ervaringen aan de lijve   kan ondervinden, want anders staat één ding vast: zonder aandacht te schenken en te luisteren naar de positieve ervaringen en krachten binnen de sector, gaan we bij een volgende crisis opnieuw blindelings op oorlogspad.”

“De woonzorgsector kampt met diverse structurele uitdagingen, die losstaan van de inzet of intenties van de personen die er actief zijn. Zo is er in deze voorzieningen 24/7 permanentie nodig van zorgen verpleegkundigen, die moeilijk te vinden zijn. In 2017 bedroegen de openstaande vacatures voor verpleeg- en zorgkundigen meer dan 2.000 op een totaal van bijna 40.000 in het Vlaams gewest. In combinatie met de steeds toenemende vergrijzing zijn dit zorgwekkende cijfers. En dat cijfer neemt alleen maar toe. Armonea is in elk geval vragende partij voor een structurele en constructieve dialoog tussen de overheid én de sector, zodat uitdagingen als deze het hoofd kan worden geboden en een kwalitatieve zorg gegarandeerd blijft, ook in geval er zich nieuwe uitbraken van covid-19 zouden voordoen.”