Nieuwe strenge maatregelen in Brakel. Caf és verplicht gesloten 22 uur

Naar aanleiding van de Corona-crisis heeft de burgemeester — in overleg met de Gouverneur — beslist om vanaf
vrijdag 31 juli 2020 onderstaande aanvullende maatregelen op te leggen. Deze namiddag had er een spoedvergadering plaats.

Dit ook vanuit de vaststelling dat op 48 uur de ratio (= ge ëxtrapoleerde aantal besmettingen per 100.000 inwoners) op de website van Sciensano voor Brakel met 8 nieuwe besmettingen op een week tijd is gestegen van 20 naar 27 tot 54. Hiermee zit Brakel een stuk boven de alarmeringsdrempel van waarde 20 per 100.000 inwoners.

Mondmaskers

Op het volledige grondgebied van de gemeente Brakel is het vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om een
mondmasker te dragen dat mond en neus bedekt of elk ander alternatief in stof op publiek toegankelijke plaatsen
en onverminderd de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 juli 2020 en latere wijzigingen, behalve:

 • tijdens verplaatsingen met een voertuig (auto, moto(r), fiets, step,…)
 • tijdens het beoefenen van een sportactiviteit met fysieke inspanning
 • tijdens zware fysieke inspanningen gedurende werkzaamheden
 • wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief niet mogelijk is omwille van medische
  redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 • indien iemand statisch aan het eten of drinken is of een sigaret of gelijkaardig product aan het
  gebruiken is

Horeca

 • In alle uitbatingen van “horeca” worden de openings- en sluitingsuren dagelijks ingesteld op 10.00 (opening) en
  22.00 (sluiting) op het grondgebied van de gemeente, indien deze geen warm bereide maaltijden aanbieden-
 • In alle uitbatingen van “horeca” worden de openings- en sluitingsuren dagelijks ingesteld op 10.00 (opening) en 23.00 (sluiting) op het grondgebied van de gemeente, indien deze warm bereide maaltijden aanbieden.

Voetbal

Alle voetbalwedstrijden en -trainingen (ongeacht al dan niet in competitie) met spelers vanaf 16 jaar worden
verboden op het grondgebied van de gemeente.

Motivering

Deze beslissingen zijn ingegeven door:

 • het scheppen van duidelijkheid omtrent de vraag het al dan niet dragen van een masker. Met deze beslissing wordt duidelijkheid gebracht. Op het openbaar domein is het verplicht een mondmasker te dragen.
 • de meeste “haarden” van besmettingen zijn af te lijnen tot de horeca en dan in het bijzonder via individuele caf ébezoeken waaruit blijkt dat het respecteren van de “bubbel” niet wordt gevolgd. De burgemeester wenst ook zijn dank publiek te maken aan de verschillende uitbaters van de caf é’s die spontaan melding hebben gemaakt van klanten die positief hebben getest.
 • Vanaf 16 jaar kunnen jongeren zonder meerderjarige begeleiding op “caf é”. In drie van de vijf lokale voetbalploegen blijkt één of meerdere positieve besmetting(en) toe te schrijven aan een “vervolgevent” bij de horeca na een match of training. Door het schrappen van matchen en trainingen wil de burgemeester hier een halt aan toeroepen.

De burgemeester wenst ook zijn dank publiek te maken aan de lokale voetbalclubs in het spontaan melden van positieve testen bij hun spelers.