Nieuwe Zottegemse suggestiestroken in verkeerde kleur en te smal: “Onbegrijpelijk”

Fietsersbond Zottegem merkt op de stad Zottegem de verkeerde kleur (rood) heeft gebruikt bij het opfrissen van verschillende fietssuggestiestroken. “Fietssuggestiestroken moeten al jaren in oker aangebracht worden en bovendien zijn ze te smal”, klinkt het.

“Fietssuggestiestroken zijn geen echte fietspaden, alle verkeersdeelnemers mogen erover rijden”, klinkt het bij Fietsersbond Zottegem. “Ze worden gebruikt om de rijbaan optisch te versmallen en de positie van de fietser aan te duiden. Het fietsvademecum, de voorschriften hoe fietsinfrastructuur moet worden aangelegd,   schrijft al sinds 2017 voor om fietssuggestiestroken aan te leggen in een duidelijke kleur, namelijk oker. Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond veroorzaken verwarring. We vinden het onbegrijpelijk dat de Stad Zottegem na al die jaren nog steeds niet de richtlijnen van het Vademecum volgt. Dat zorgt voor onduidelijke situaties en verwarring in situaties die absoluut helder moeten zijn. De rode kleur kan enkel gebruikt worden om voorrangsfietspaden te accentueren bij kruispunten zoals dat al gebeurt op gewestwegen. Ook de Zottegemse gemeenteraad stond onlangs unaniem achter deze methode om kruisingen aan te duiden. Dat staat natuurlijk haaks op het opnieuw foutief inkleuren van fietssuggestiestroken.

“Helemaal bizar wordt het wanneer je weet dat er w él al okerkleurige fietssuggestiestroken liggen in Zottegem, denk maar aan de Bruggenhoek, de Accacialaan of de L éonce Roelsstraat. Het Zottegems straatbeeld begint zo meer en meer op een kleurboek te lijken. Verschillende van deze foutief ingekleurde fietssuggestiestroken zijn minder dan 1 meter breed, terwijl het Vademecum hier een minimumbreedte van 1.75 meter voorschrijft. Met de aankomende start van het nieuwe schooljaar, met hopelijk veel fietsende scholieren, is deze willekeur geen goede evolutie. Een goed mobiliteitsbeleid begint bij een eenduidig en helder wegbeeld.”

“De Zottegemse Fietsersbond werkt al intensief mee in de Zottegemse Verkeersraad. Toch blijft de Fietsersbond kritisch en herhaalt het de uitgestoken hand naar het stadsbestuur om samen de fietsinfrastructuur in Zottegem versneld naar een hoger niveau te tillen. Een doordachte infrastructuur verhoogt de veiligheid van alle weggebruikers, wat iedereen ten goede komt. Wij hopen dat de stad dit signaal oppikt en voor een verbetering zorgt.”

We hebben het stadsbestuur om reactie gevraagd en zullen hierover berichten van we die hebben ontvangen.