Patrice De Mets legt eed af als nieuwe korpschef


Geraardsbergen. Op vrijdag 14 augustus 2020 om 15.00u legde hoofdcommissaris Patrice De Mets de eed af als nieuwe korpschef van de politiezone Geraardsbergen/Lierde. Voorheen was ze werkzaam bij de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen als directeur van de operationele steundiensten waar ze instond voor de organisatie en dagelijkse leiding van gespecialiseerde diensten zoals de computer crime unit, het labo voor wetenschappelijke en technische politie, open source intelligence en misdrijfanalyse.

Patrice stelt dat dit mandaat van korpschef een terugkeer is naar de roots. Ze begon immers haar carrière bij de lokale politie en werkte daar 18 jaar lang. Haar eerste jaren bracht ze door in de interventie en later in de lokale recherche. Deze terreinervaring komt haar vandaag nog altijd van pas. Zij weet wat het betekent om als politieman of -vrouw dagdagelijks op het terrein te staan.

De nieuwe korpschef zal burgergericht en ‘future proof werken’: “Ik wil een modern en performant korps, waar mensen en middelen klaar zijn voor nieuwe uitdagingen en nieuwe vormen van misdrijven en door informatiegestuurd te werken moeten we een antwoord kunnen bieden op verkeersonveiligheid en overlast.”

Verder wil de korpschef focussen op de ‘verborgen’ criminaliteit, deze die je niet ziet. En dat is de criminaliteit achter vier muren: intrafamiliaal geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Dit is ook criminaliteit die gepleegd worden via het internet. De cijfers liegen er niet om. Het aantal mensen die opgelicht worden via het internet stijgt exponentieel.

Tevens wil zij inzetten op competentiegericht leiderschap, d.w.z. er voor zorgen dat haar medewerkers kunnen werken in die domeinen waar ze sterk in zijn en zich maximaal verder kunnen ontwikkelen in functie van hun werk. De korpschef kijkt uit naar een goede samenwerking met haar partners, zowel op bestuurlijk als op gerechtelijk vlak. Zorgen voor veiligheid is immers geen opdracht van politie alleen. Enkel door middel van een integrale aanpak kan er gezorgd worden voor een veilige en leefbare omgeving.

Ook hoopt zij op een goede en respectvolle relatie met de burger. Politie en burgers moeten op elkaar kunnen vertrouwen.
Tot slot geeft de korpschef nog mee dat haar een pak uitdagingen te wachten staan, maar dat ze die met veel kracht en positieve energie zal aanpakken.

X