©Sophie Richez - Stadsparken Ninove

Stadsbestuur wil evenementen combineren met een gezond stadspark

Een aantal dode en ernstig zieke bomen moet gekapt worden

Het stadsbestuur van Ninove is klaar met een boombeschermingsplan dat specifiek op het stadspark gericht is. Dat beschermingsplan was nodig, aangezien de populaire Parkconcerten of het jaarlijkse Tribu Festival toch de nodige druk op het bomenbestand in het park legden.

“Ons stadspark is natuurlijk een magnifiek locatie om concerten of een festival in te richten en dat willen we ook graag zo houden,” vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel, “Om die reden hebben we een expert gevraagd een plan uit te tekenen om de organisatie van evenementen ook op langere termijn mogelijk te maken.” De studie vertrekt van een onderzoek van de gezondheidstoestand van de aanwezige bomen en geeft richtlijnen om het stadspark ook gezond te houden, door bepaalde zones af te bakenen die niet betreden mogen worden of routes af te bakenen voor het aan- en afvoeren van materiaal. Vande Winkel hoopt overigens met de organisatoren van de evenementen een partnerschap te kunnen afsluiten om samen in te staan voor de gezondheid van het park. “Er kunnen heel wat acties ondernomen worden om de bomen in goede conditie te houden. Het zou mooi zijn als de organisatoren mee willen schrijven aan dat verhaal.”

©Sophie Richez – Wouter Vande Winkel, schepen mobiliteit, leefmilieu en klimaat, energie en nutsvoorzieningen

Gezondheidsanalyse bomen

Uit de gezondheidsanalyse van het bomenbestand bleek dat 17 bomen dood of ernstig ziek zijn en uit veiligheidsoverwegingen moeten gekapt worden. Bij 10 andere bomen zal er eerst een bijkomend onderzoek gebeuren en indien blijkt dat deze ernstig ziek zijn of een stabiliteitsprobleem vertonen zullen ze ook binnenkort worden gerooid. In het voorjaar zullen de gerooide bomen vervangen worden door jonge klimaatbestendige bomen om in de toekomst een bomenrijk stadspark te behouden. “Jammer dat we tot die kap moeten overgaan,” vindt Vande Winkel, “maar het stadsbestuur is genoodzaakt het advies van de boomexpert te volgen en deze bomen te rooien.”