Winkelen met 2, evenementen buiten met 400 en buitenlandse reizen op voorwaarde bewijs ‘duurzame relatie’: overzicht coronamaatregelen Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is op donderdag 20 augustus samengekomen om de balans op te maken van de epidemiologische situatie en om te bepalen welke maatregelen moeten worden verlengd en welke maatregelen kunnen worden versoepeld.

Naast het stabiliseren van onze gezondheidssituatie waren de maatregelen van de afgelopen weken gericht op het  vrijwaren van het begin van het nieuwe schooljaar  – dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat de circulatie van het virus voldoende onder controle is om alle kinderen in staat te stellen terug te keren naar school.

Alle leerlingen zullen dus weer naar school kunnen gaan, over alle onderwijsniveaus heen, op basis van de “code geel” die door de gemeenschappen is bepaald. Ter herinnering: de code geel verwijst naar een situatie waarin het virus nog steeds actief is, maar wel onder controle is. Dit systeem maakt een  normale schoolweek van 5 dagen  mogelijk, mits bepaalde gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals het verplicht dragen van mondmaskers voor leerlingen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten, en het opschorten van bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs.

Naast dit gemeenschappelijke systeem  zullen de ministers van Onderwijs in gemeenten waar besmettingspieken worden waargenomen, overstappen op kleurcode oranje. Deze kleurcode impliceert aanpassingen, zoals een verminderd aantal schooldagen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Ouders, kinderen en leerkrachten zullen door de scholen op de hoogte worden gebracht.

Op het niveau van het hoger onderwijs vindt, aangezien het schooljaar daar later begint,  nog steeds overleg plaats  om de regels die op de studentencampussen zullen gelden te harmoniseren.

Vanaf 1 september en voor een periode van één maand:

  • Blijft de  sociale bubbel  van 5 personen – d.w.z. mensen met wie je nauw contact kan hebben – gelden, onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.
  • Algemene maatregelen met betrekking tot sociaal contact zijn op langere termijn moeilijk te handhaven. We moeten in staat zijn om van crisisbeheer over te stappen op een langetermijndynamiek van risicobeheer. We moeten de manier waarop we sociale contacten onderhouden op een duurzame manier kunnen heruitvinden.  Om dit zo normaal mogelijk te doen en met respect voor de gezondheid van iedereen, is aan de experts van Celeval gevraagd om – met de steun van andere specialisten zoals bv. psychologen — zich prioritair over deze kwestie te buigen.
  • Rouwmaaltijden na een uitvaart  kunnen plaatsvinden met maximaal 50 personen, met inachtneming van  de regels die gelden voor de horecasector. De volgende Nationale Veiligheidsraad zal zich buigen over de kwestie van een mogelijke versoepeling van de regels voor recepties in het algemeen.
  • Wat de winkels  betreft,  zal het nu mogelijk zijn om met z’n twee ën te winkelen  (deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft), en dit  zonder tijdslimiet. Het spreekt voor zich dat een beroep wordt gedaan op eenieders verantwoordelijkheidsgevoel om massale drukte te vermijden. In tegenstelling tot de andere maatregelen die vanaf 1 september van kracht zijn,  zal deze maatregel vanaf 24 augustus van toepassing zijn.
  • Wat  publiek  betreft, zal het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten – bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria – worden uitgebreid tot  200 mensen indoor en 400 mensen outdoor.  Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionelen meer flexibiliteit te bieden – wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd —  kan van deze regel worden afgeweken  na onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers.
  • Mensen die in de afgelopen maanden fysiek zijn gescheiden omdat ze uit verschillende landen komen en die bewijzen dat ze  een duurzame relatie hebben maar niet getrouwd zijn,  zullen  vanaf 1 september de grens mogen oversteken. Zij zullen aan dezelfde test- en quarantaineregels worden onderworpen als de anderen.

Wat  reizen  betreft: er werd aan herinnerd dat  sinds 1 augustus alle personen die op Belgisch grondgebied aankomen na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur, het  Passenger Locator Formulier  moeten invullen,  waarmee kan worden nagegaan waar de reiziger naartoe is gegaan. Bovendien:

  • Moet iedereen die terugkeert uit een  rode zone  worden getest en in quarantaine blijven, zelfs als hij/zij geen symptomen vertoont;
  • Als de persoon terugkomt van een  oranje zone, gaat het om een aanbeveling. Deze aanbeveling moet echter ernstig worden genomen, vooral als de persoon die terugkeert uit een oranje zone risicovolle contacten heeft gehad;
  • Bovendien worden de burgers gevraagd om actief deel te nemen aan de contact tracing met de verantwoordelijken van de regionale callcenters, wat het mogelijk maakt om met iedereen contact op te nemen.

De ontwikkeling van de gezondheidssituatie zal zoals altijd op de voet worden opgevolgd en volgende maand zal een nieuwe Nationale Veiligheidsraad worden gehouden. De doelstelling op lange termijn is om van crisisbeheer af te stappen en een risicomanagementproces op lange termijn op gang te brengen.