Jaarmarkt Houtem met ‘spijt in het hart’ afgelast

Het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem laat weten dat het na rijp beraad en met spijt in het hart heeft beslist om de Houtemse Winterjaarmarkt niet te laten doorgaan omwille van COVID-19.

“Het zou niet van goed bestuur getuigen om zo een grootschalig evenement te organiseren in tijden van Corona en zo de volksgezondheid op het spel te zetten”, aldus communicatiemedewerker Kirsten De Sutter namens het gemeentebestuur. “De huidige maatregelen laten het trouwens ook niet toe. En gelet op de evolutie van de toestand in de voorbije maanden, moeten we er ook niet op rekenen dat er mega-evenementen, wat onze Jaarmarkt toch is, zullen kunnen doorgaan.”

“We betreuren dit ten zeerste en beseffen dat dit ook een impact zal hebben op onze plaatselijke economie en de lokale verenigingen, die allemaal hun graantje kunnen meepikken door tal van initiatieven ter gelegenheid van de jaarmarkt. Het gemeentebestuur onderzoekt wel of er kleinschalige initiatieven kunnen genomen worden die de Houtemnaars toch een jaarmarktgevoel geven, altijd rekening houdende met de op dat ogenblik geldende maatregelen. We vernemen dat er in het verenigingsleven al enkele idee ën opborrelen en staan open voor suggesties. Evenementen of shows die op een bepaald ogenblik de massa lokken, zijn uiteraard niet mogelijk.”

“In vorige edities werd soms wel eens gevreesd dat de dierenmarkt niet ging kunnen plaatsvinden door ziekten die het vee teisterden, niemand had gedacht dat een klein, onzichtbaar maar blijkbaar niet zo onschuldig beestje de mensheid zo zou belagen dat we onze wereldberoemde en door Unesco erkende Jaarmarkt zouden moeten afgelasten.”

 

X