Mijnwerkerspad is een gevaarlijk fietspad in Michelbeke

Het mijnwerkerspad dat mag gezien worden als een toeristische troef voor Brakel en gebruikt wordt door heel wat recreatieve fietsers en schoolgaande jeugd  ligt er momenteel zeer gevaarlijk bij. Het asfalt zit vol scheuren en de wortels duwen het gewoon omhoog zodat dit pad meer en meer gelijkt op een schokdemperstestbaan.

Zo zijn er heel wat vragen bij de fietsersbond maar ook de Brakelse oppositiepartij Vlaams Belang   bij dit onveilig pad.  Men vraagt dringend maatregelen.

Brakels schepen voor openbare werken Sabine Hoeckman ( Open Vld) ziet ook dat een dringende aanpak nodig is. De directe aanpak ziet er als volgt uit: “ uitzagen van boomwortels en herstellen met koude asfalt( korte termijn) . Er moet evenwel  een structurele aanpak komen over het ganse trac é tussen Topbronnen en Boembeke. De serieuze aanpak die heel wat geld gaat  kosten zal wellicht in de loop van 2021 gebeuren. Als deze werken zullen plaats hebben zal het pad wellicht dienen te worden afgesloten zodat een aannemer in veilige omstandigheden de werken kan uitvoeren. Het gebruik van gewone worteldoek helpt niet. Er moet een zware plastiek worden gebruikt waaronder een hele zware fundering komt. Anders blijft het dweilen met de kraan open en zitten we binnen enkele jaren terug met een grote kost. Het is trouwens niet de eerste keer dat dit mijnwerkerspad dient te worden aangepakt.”

Dit druk fietspad  loopt ook een stuk over Zottegems grondgebied  en ook daar is de algemene staat van het fietspad op sommige plaatsen zorgwekkend.

 

X