Archiefbeeld

Dit weekend zes vormselvieringen in kerk Bevegem

De coronapandemie trok dit voorjaar ook een streep door de eerste communie- en vormselvieringen. Zoals ieder jaar waren deze overal gepland tussen Pasen en Pinksteren maar ingevolge de lockdown konden ze in die periode onmogelijk plaatsvinden. Door de bisschoppen van Belgi ë werd er toen gezamenlijk voor geopteerd om de vormselvieringen meteen te verschuiven naar deze maand september of oktober en hieraan gevolg gevend besliste het bisdom Gent daarna om alle vormselvieringen in ons bisdom in het weekend van 26 en 27 september te laten doorgaan.

Intussen vaardigde de Nationale Veiligheidsraad echter ook richtlijnen uit betreffende het toegelaten aantal aanwezigen bij een publieke eredienst (max. 200) waardoor het, ondermeer voor de vormselvieringen in Zottegem, noodzakelijk werd om de vormelingen op te splitsen in kleinere groepen én te ‘verhuizen’ naar een grotere kerk. Alleen de 16 vormelingen uit Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks-Oudenhove zullen (zoals voorzien was) gezamenlijk het vormselsacrament ontvangen in de kerk van eerstgenoemde parochie op zondag 27 september om 9 uur.

Daarnaast waren er oorspronkelijk nog drie gezamenlijke vieringen voorzien maar aangezien de betrokken vormelingen telkens in twee groepen (moeten) verdeeld worden, worden dit nu zes vieringen die allemaal plaatsvinden in de H. Hartkerk van Bevegem, de grootste kerk waarover in Zottegem kan beschikt worden. Deze vieringen zijn als volgt geregeld:

  • 51 vormelingen uit Bevegem, Grotenberge en Strijpen: op zaterdag 26 september om 14 uur eerste groep (26) en om 15u30 tweede groep (25).
  • 35 vormelingen uit Velzeke, Elene, Leeuwergem en Oombergen: op zaterdag 26 september om 17 uur eerste groep (18) en om 18u30 tweede groep (17).
  • 52 vormelingen uit Erwetegem, Godveerdegem en Zottegem-centrum: op zondag 27 september om 10u30 eerste groep (26) en om 11u45 tweede groep (26).

Voegen we hier nog aan toe dat er per vormeling slechts vier personen (kinderen inbegrepen) de viering kunnen / mogen bijwonen. Indien de doopmeter en dooppeter er door deze beperking niet kunnen bij zijn, mogen de ouders als meter en peter fungeren. Ook zullen de vieringen niet omkaderd worden met een eucharistieviering maar met een kortere gebedsdienst.

X