25 nieuwe coronabesmettingen in Zottegem

De voorbije twee weken waren er 25 nieuwe coronabesmettingen in Zottegem. Onze stad bevindt zich hiermee ver boven de gevarenzone zoals vastgelegd door de federale instelling Sciensano.

Belangrijk

  • De alarmdrempel ligt op een incidentie van 20. Om die te toetsen wordt het aantal nieuwe besmettingen van de voorbije dagen ge ëxtrapoleerd naar een inwonersaantal van 100.000.  Zottegem bijvoorbeeld tel 26.700 inwoners. Ge ëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners worden de 25  geregistreerde besmettingen van de voorbije 14 dagen omgezet naar  94. En dat is meer dan de toegelaten zogenaamde ‘incidentie‘ van  20.
  • Het aantal bevestigde besmettingen geeft  slechts een indicatie  geeft van de omvang van de epidemie. Het werkelijke aantal ligt vele malen hoger.
  • Het is van belang om naar het  reproductiegetal te kijken. Het reproductiegetal wordt ook wel de R-waarde genoemd. Dit getal staat voor het aantal mensen die besmet wordt door elk nieuw geval van COVID-19. Bij de aanvang van de coronacrisis bedroeg dit cijfer 3. Dat wil zeggen dat elke pati ënt 3 andere mensen besmette. Kortom, als het reproductiegetal boven de 1 stijgt, neemt de pandemie toe. Als het reproductiegetal onder de 1 zakt, wordt het aantal besmettingen teruggedrongen. In Belgi ë ligt is dat cijfer momenteel 1,03
  • Ook niet onbelangrijk. De nieuwe cijfers van  Sciensano  worden elke dag geüpdatet, maar komen naar verluidt met een vertraging van 2 dagen