De Christorusgemeenschap verwelkomt Mattias Goderis als nieuwe directeur.

Roland Verstraete neemt afscheid op 1 oktober van De Christoforusgemeenschap

Afscheid Roland Verstraete als directeur van de Christoforusgemeenschap. Welkom Mattias Goderis als nieuwe directeur.

Roland Verstraete

In 1985 begon Roland Verstraete met zijn project: de Christorusgemeenschap: een steinerorthopedagogisch initiatief voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Munte. Dit jaar, anno 2020 neemt hij op 1 oktober afscheid als directeur.

Daar waar er in 1985 1 bewoner was, Tonny, zijn er nu 24 bewoners. Tonny is nog steeds één van hen. Onder leiding van Roland bloeide de Christoforusgemeenschap uit tot een bruisende gemeenschap voor mensen met een beperking. Steeds zocht Roland naar verbinding met het dorp, Munte en samenleving als ruimer geheel. Zo is er intussen een minicamping en kunnen mensen van overal elk jaar naar de Hutsepot en het Zomerfeest komen. Vorig jaar was er bijna 800 man! De antroposofie van Rudolf Steiner kreeg onder impuls van Roland een centrale plaats in het samenleven. Dit toont zich ondermeer door de nauwe band die gezocht wordt met de natuur en spiritualiteit in het vieren van de jaarfeesten en door het kerstspel dat elk jaar opgevoerd wordt met de bewoners in de kerk van Munte.

Mattias Goderis

Op 1 oktober begint Mattias Goderis. Mattias maakte zijn eindwerk pedagogische wetenschappen Universiteit Gent op de Christoforusgemeenschap. Nadien was hij lid van de raad van bestuur en in 2016 begon hij te werken op de Christoforusgemeenschap. Later dat jaar nam hij met zijn gezin zijn intrek in De Handboog, het tweede huis van de Christoforusgemeenschap als inwonend medewerker. Vanuit de zelfde impuls, de antroposofie, zal hij de gemeenschap trachten bruisend te houden.

De bewoners kennen het reilen en zeilen, het team is jong, sterk en ervaren. Krachtig om een nieuw tijdperk in te gaan met zorg voor ouder wordende bewoners. Maar sinds augustus ook op zoek naar een nieuwe bewoner die onze gemeenschap kan versterken. Verder kocht de Christoforusgemeenschap een huis aan in Bottelare dat plaats geeft voor 4 mensen met een beperking die zelfstandig kunnen wonen. De bedoeling is dat we met deze mensen vanaf 2022 een frisse instroom te cre ëren voor de werkgebieden. Het handwerkatelier, de grote moestuin, het houtwerkatelier (de Spie), de keukens en het huishouden zijn het kloppend hart van de Christoforusgemeenschap waar medewerkers en bewoners met en voor elkaar dagelijks aan de slag gaan. Werken zien we als zinvol zoeken naar verbondenheid, met elkaar, met de natuur en met de samenleving. Onze winkels in de Asselkouter en de Ruspoel zijn dagelijks open en bieden de producten aan die we zelf vervaardigen.

Welkom op de Christoforusgemeenschap!