Groen Zottegem en gouverneur wijzen stadsbestuur terecht

Na een klacht van Groen Zottegem heeft de nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (kortweg: Gecoro)   in Zottegem niet geldig verklaard.

De Gecoro is een adviesorgaan rond alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft. Deze commissie moet samengesteld worden uit onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van belangenverenigingen. Bij de keuze van die onafhankelijke experts is een objectieve afweging verplicht en moet de keuze van de kandidaten inhoudelijk gemotiveerd worden.

“Wij hebben   het gebrek aan die inhoudelijke motivering en de opmerkelijke keuzes  op voorhand  aangekaart bij de meerderheid,” zegt Groen-gemeenteraadslid Ben Boone, “maar toch besliste het stadsbestuur om dit vlak voor de zomervakantie door de gemeenteraad te sluizen, met als resultaat dat de gouverneur die beslissing nu terugdraait.”

Een goed functionerende  adviesraad kan de stad helpen bij haar ruimtelijk beleid maar dan moet die  in alle onafhankelijkheid en  los van lokale politieke belangen kunnen werken.  Heel wat van onze inwoners liggen trouwens wakker van ondoordachte bouwplannen die de identiteit van hun dorp, wijk of straat aantasten.   Een mooi bewijs is de recente commotie rond de vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw van appartementen in de Acacialaan of de verminking van de pastorie van Sint-Maria-Oudenhove.”  

Groen Zottegem vindt het overigens problematisch dat de bestuursploeg anderhalf jaar getreuzeld heeft om de adviescommissie samen te stellen, maar een nieuwe voordracht hoeft niet lang op zich te laten wachten.. We roepen op om dit punt opnieuw op de gemeenteraad van 26 oktober te plaatsen. Het zou CD&V en N-VA sieren als ze nu elke schijn van partijdigheid zouden wegnemen,” besluit Ben Boone.