SVK Zuid-Oost-Vlaanderen: offici ële inhuldiging acht nieuwe woningen Haaltert

Een belangrijke realisatie in functie van een betaalbaar en kwalitatief aanbod aan huurwoningen.

De gemeente Haaltert, het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen en de eigenaars van de woonentiteiten – Pascal en Christophe Van der Maelen – zijn bijzonder fier om acht nieuwe woonentiteiten te Haaltert officieel in te huldigen.

Het vormt een belangrijk momentum in het gezamenlijk streven om het recht op wonen te realiseren voor iedereen en in het bijzonder voor de mensen met de hoogste woonnood. Op basis van de lokale woonbehoeften van de gemeente Haaltert vormt dit project een belangrijke realisatie in functie van een betaalbaar en kwalitatief aanbod aan huurwoningen.

“Een veilige en kwaliteitsvolle woning voor iedereen is één van onze beleidsdoelstellingen. Daarnaast willen we ook inzetten op een leefbare en betaalbare woonomgeving. Dit project is een mooie combinatie van beiden. We juichen dit initiatief dus meer dan toe”, aldus Veerle Baeyens (burgemeester Haaltert).

“Het project ‘Anderenbroek Haaltert’ is het resultaat van een fantastische samenwerking tussen de diverse betrokken actoren,” aldus Rita Vandenoostende (voorzitter SVK Zuid-Oost-Vlaanderen). “Daarbij treedt de gemeente traditioneel op als regisseur van het lokaal woonbeleid. Het SVK denkt daarbij actief mee met de lokale besturen en dat vanuit een faciliterende en uitvoerende rol. Het resultaat van een dergelijk doorgedreven partnership kan u vandaag aanschouwen bij de inhuldiging van acht kwalitatieve woonentiteiten te Anderenbroek, Haaltert.”
“We zijn vanuit het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen bijzonder fier op deze realisatie. Het project is ge ënt op de missie van onze organisatie, m.n. het recht op wonen te realiseren voor iedereen en in het bijzonder voor mensen met de hoogste woonnood,” aldus Jonas De Vlieger (algemeen directeur SVK Zuid-Oost-Vlaanderen). “De kern van deze missie en de voorgestelde realisatie staan vandaag echter nog te veel in contrast met de vele gezinnen die wachten op een woning. Op basis van dit realiteitsbesef willen we onze faciliterende rol blijvend opnemen om ‘betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen’ ook in de toekomst te vrijwaren.”

Pascal & Christophe Van der Maelen (eigenaars project Anderenbroek, Haaltert): “Vanuit ons standpunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zijn we bijzonder tevreden om via dit project ook ons steentje bij te dragen aan een maatschappelijk en sociaal lokaal woonbeleid. De acht woonentiteiten zijn uitgerust op basis van hedendaags comfort en voorzien van alle moderne technologie ën op vlak van energie, verwarming en ventilatie.”

Over SVK Zuid-Oost-Vlaanderen Het Sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen wil het recht op wonen realiseren voor iedereen en in het bijzonder voor mensen met de hoogste woonnood.

Het doet dat door het huren van betaalbare en kwalitatieve panden van een private eigenaar en door het verhuren van deze panden aan een sociale doelgroep voor een beperkte periode. Zo werkt het SVK ZOVL aan een betaalbaar en kwalitatief aanbod van huurwoningen in het werkingsgebied. Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen heeft bijzondere aandacht voor de verbetering van de woningkwaliteit van het verhuurd patrimonium, voor het garanderen van een woonzekerheid en van een redelijke huurprijs voor haar doelgroep. Via een rechtstreekse en onrechtstreekse begeleiding wil het SVK ZOVL huurders vertrouwd maken met hun rechten en plichten als huurder en hen stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.