60 nieuwe coronabesmettingen in Zottegem – oproep burgemeester

Het fel gestegen aantal coronabesmettingen in Belgi ë manifesteert zich ook in Zottegem. Uit de cijfers van Sciensano blijkt dat er de afgelopen 2 weken in Zottegem 60 nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

Belangrijk

  • De alarmdrempel ligt op een incidentie van 20. Om die te toetsen wordt het aantal nieuwe besmettingen van de voorbije dagen ge ëxtrapoleerd naar een inwonersaantal van 100.000.  Zottegem  bijvoorbeeld tel  26.700  inwoners. Ge ëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners worden de 60  geregistreerde besmettingen van de voorbije 14 dagen omgezet naar  225. En dat is meer dan de toegelaten zogenaamde ‘incidentie‘ van  20 en het hoogste cijfer dat tot hiertoe werd vastgesteld.
  • Het aantal bevestigde besmettingen geeft  slechts een indicatie  geeft van de omvang van de epidemie. Het werkelijke aantal ligt vele malen hoger.
  • Er worden in deze periode meer testen afgenomen dan in de eerste periode maart/april.
  • Het is van belang om naar het  reproductiegetal  te kijken. Het reproductiegetal wordt ook wel de R-waarde genoemd. Dit getal staat voor het aantal mensen die besmet wordt door elk nieuw geval van COVID-19. Bij de aanvang van de coronacrisis bedroeg dit cijfer 3. Dat wil zeggen dat elke pati ënt 3 andere mensen besmette. Kortom, als het reproductiegetal boven de 1 stijgt, neemt de pandemie toe. Als het reproductiegetal onder de 1 zakt, wordt het aantal besmettingen teruggedrongen. In Belgi ë ligt is dat cijfer momenteel  1,03
  • Ook niet onbelangrijk. De nieuwe cijfers van  Sciensano worden elke dag geüpdatet, maar komen naar verluidt met een vertraging van 2 dagen

De stijgende cijfers in acht genomen lanceerde burgemeester Jenne De Potter (CD&V) vorige week een oproep

Het is te verwachten dat deze cijfers nog stijgen. Het aantal aanmeldingen in de huisartsenwachtpost is hoog. Ook in ons ziekenhuis zien we een stijging in het aantal opnames. Dank aan alle medewerkers daar voor de uitstekende zorgen. Het is dus absoluut noodzakelijk de regels strikt te volgen. Doe het voor jezelf, je familie, je dierbaren, de meest kwetsbaren. Hieronder een geheugensteuntje met dank aan collega Jan waar ik er nog 1 aan toe voeg: als je ziek bent, blijf thuis!”