Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

In ’t kort enkele recente beslissingen van het Zottegemse schepencollege:

  • Zoals eerder ook al gebeurde met andere achtergelaten voertuigen die niet meer voor verkoop in aanmerking kwamen, heeft de stad opnieuw een ‘wrak’ overgedragen aan de Zottegemse brandweer die het zal gebruiken als oefenmateriaal. Ditmaal betreft het een personenwagen die al meer dan zes maanden onaangeroerd op de parking aan het winkelcomplex in de Godveerdegemstraat in Bevegem stond.

 

  • Nadat vorig jaar een erfgoedpremie werd aangevraagd en verkregen voor de oost- en zuidgevel, is er nu bij het Agentschap Onroerende Erfgoed voor de west- en noordgevel een premie aangevraagd met het oog op de nodige herstellingswerken aan de funderingen van het paviljoen op de Sanitary-site, waarin het stookketelmuseum is ondergebracht en dat al sinds juli 2016 in de schoren staat om verder scheuren van de muren en zelfs mogelijke instorting te voorkomen. De werken zelf (ondergrond injecteren met een expansiehars) zouden dan volgend jaar tezamen aanbesteed en uitgevoerd worden.

 

  • Nog in 2021 zal op zaterdag 10 en zondag 11 april de lucht boven Velzeke en omgeving grotendeels vol van het geronk van motoren zijn. Het college van burgemeester en schepenen heeft namelijk een afwijking toegestaan (omdat het landschappelijk waardevol gebied betreft) en een vergunning verleend aan MC De Willemsvrienden uit Roosdaal om er op die dagen op de gronden tussen de Ruddershovestraat en Molenweg motorcrosswedstrijden (+ bijbehorende oefenritten) te organiseren. ’s Zaterdags mag er dan gecrosst worden van 8 tot 19 uur en op zondag van 9 tot 18 uur.