Snelheidsremmende maatregelen gepland op Lindendreef

Op de gemeenteraad in november vorig jaar kaartte Stijn Vander Elst (Open Vld) aan dat onaangepaste snelheden op de Lindendreef in wijk Hof ter Duyst door vele omwonenden als een echt probleem worden ervaren. De snelheid zorgt niet alleen voor een onveilige situatie voor andere weggebruikers, zeker voor fietsers, maar ook voor geluidsoverlast. Bijna een jaar later besliste het College van Burgemeester en Schepenen nu om maatregelen te treffen.

Bij de invoering van de zone 30 in de binnenstad en enkele woonwijken aan de rand van de stad vorig jaar, werden alle straten van de wijk Hof ter Duyst in een zone 30 opgenomen, behalve de Lindendreef. Hoewel uiteraard een maximumsnelheid van 50 km/u in de bebouwde kom van toepassing blijft voor de Lindendreef, wordt er toch regelmatig aan een (veel) hogere snelheid gereden. Buurtbewoners signaleren Stijn Vander Elst dat er soms echt gevlamd wordt door wagens die vanaf de Denderhoutembaan de Lindendreef oprijden en dan dikwijls op deze lange baan heel wat snelheid nemen richting de wijken Roslaer of Plasveld achteraan de Lindendreef of vice versa komende van deze wijken richting Denderhoutembaan rijden.

“Aangepast rijgedrag is een consigne die elke autobestuurder ter harte dient te nemen, daarvoor is het dus niet nodig om overal zone 30’s te gaan invoeren. Maar als vele bestuurders overdreven snel blijven rijden dan moeten snelheidsremmende maatregelen wel overwogen worden. Hof ter Duyst is een woonwijk waar tientallen gezinnen met kinderen wonen en vele bewoners maken er gebruik van de fiets om zich te verplaatsen naar de stad of de school. Ook de meisjes KSA is aan de Lindendreef gevestigd.

Omdat verschillende kruispunten op de Lindendreef aansluiting maken naar de wijken ‘witte huizen’ en Roslaer en er daar voorrang van rechts moet verleend worden aan uitkomend verkeer, leidt de hoge snelheid soms tot heel gevaarlijke situaties waarbij botsingen nipt vermeden worden.

De situatie kan je misschien vergelijken met de Groeneweg. Ook dat is een woonwijk gelegen aan de Denderhoutembaan met tientallen gezinswoningen in diverse zijstraten die aansluiting vinden op een hoofdstraat. Hier is weliswaar een zone 30 ingevoerd voor alle straten in deze woonwijk, maar los daarvan zijn jaren geleden al verkeersdrempels aangelegd én werden recent ook nog eens verkeerskussens (zgn. Berlijnse kussens) midden op de weg aangebracht.”

Stijn Vander Elst heeft dan ook op de gemeenteraad in november vorig jaar aan schepen Wouter Vande Winkel (Groen) gevraagd of hij bereid was om snelheidsremmende maatregelen te treffen in de Lindendreef? Een zone 30 in deze straat hoeft voor Stijn niet, maar het voorzien van ingrepen op de weg om toch op z’n minst de maximumsnelheid van 50 km/u beter te kunnen afdwingen, lijkt hem wel wenselijk.

Nadat Stijn afgelopen zomer informeerde naar een stand van zaken, werd het dossier geagendeerd op de Verkeerscommissie (adviesorgaan) van de stad op 30 september. Daar werd volgend advies geformuleerd: “Er wordt voorgesteld om de rijbaan in de Lindendreef te Ninove fysiek te versmallen hetzij met snelheidsremmers zoals in het Hemelrijk of met een wegversmalling aan beide zijden en in het midden een rijbaankussen. Er zal een kostenraming opgemaakt worden van beide types. Eerst zal er een proefopstelling geplaatst worden waarbij bij een positieve evaluatie een definitief dossier worden opgemaakt voor de gemeenteraad.”

Dit advies werd door het College van Burgemeester en Schepenen ter zitting van 12 oktober gevolgd en aldus beslist.

Stijn Vander Elst wilt dan ook het stadsbestuur bedanken om dit dossier ter harte te nemen en kijk uit naar de verdere uitvoering van deze beslissing.