©Sophie Richez - Karolien De Roose tijdens de gemeenteraad

Goedkeuring N-VA-voorstel: invoering voorrangsregeling Aardeweg

Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) heeft gunstig advies gekregen van het college van burgemeester en schepenen. Haar voorstel was gericht naar de verkeerscommissie tot het plaatsen van verkeersborden B21 of B19 ter hoogte van de wegversmallingen op de Aardeweg te Outer.  

 Gevaarlijke verkeerssituatie  

 Het is niet duidelijk wie er voorrang heeft bij het naderen van de wegversmallingen, wat  

aanleiding kan geven tot gevaarlijke verkeerssituaties en in uitzonderlijke gevallen zelfs tot verkeersagressie. De voorrangsborden B21 of B19 zijn bijvoorbeeld wel geplaatst op het Hemelrijk (Meerbeke) en de Krepelstraat (Denderwindeke). Het is dus vreemd dat deze niet geplaatst werden op de Aardeweg.  

 Problematiek opgelost  

 De kwestie zal nu opgehelderd worden voor automobilisten. Door middel van de verkeersborden B19 en B21 zullen bestuurders, komende vanuit de rijrichting Appelterre, voorrang krijgen op de bestuurders komende van de Aardeweg te Appelterre. Voor deze maatregel zal nog een gemeenteraadsbesluit + detailplan worden opgemaakt. Door de N-VA oppositie werd alweer een kleine steen verlegd in de rivier om het water beter te laten stromen, of in dit geval het verkeer.