Jaarlijkse kalenderverkoop ten voordele van de interne werking Sociaal Fonds Brandweer Ronse (SOFOBRO)

Naar goede gewoonte organiseren de brandweerlieden van de brandweerpost Ronse hun jaarlijkse kalenderverkoop. Deze worden, zoals steeds, deur-aan-deur verkocht, mits toepassing van de geldende coronamaatregelen. Maar dit jaar kunnen geïnteresseerde burgers ook de kalenders online bestellen.

KALENDERVERKOOP 2021

De jaarlijkse kalenderverkoop is volop gestart met een deur-aan-deur verkoop. “Alle coronamaatregelen worden gerespecteerd tijdens deze ronde. Brandweerlieden gaan niet in huis binnen, en zijn uitgerust met mondmasker en alcogel”, weet kapitein Vanden Hole. De brandweerlieden zijn goed herkenbaar: “Ze dragen ten allen tijde hun diensttenu, met graad- en naamaanduiding.”

Op de kalender vind je per maand een mooie foto van de manschappen, het materiaal of de kazernering. Verder zijn er ook nog bruikbare tips inzake brandpreventie en vind je er nuttige nummers van apothekers, huisartsen enzovoort.

Een kalender kost €4. De opbrengst gaat integraal naar de werking van de de vereniging, en dus naar de brandweerlieden van de post Ronse. “De opbrengst laat ons toe om enkele activiteiten te financieren, evenals ons lokaal erfgoed in stand te houden, en sociale bijstand te verlenen indien dit nodig zou zijn”, sluit de voorzitter nog af.

Kalenders kopen kan tijdens een deur-aan-deur verkoop, of online. Het onlineformulier is te vinden op de facebooksite van “Brandweerpost Ronse — BVLAR” of via volgende link: https://forms.gle/ukndooTs38ieeYwW6

VZW SOFOBRO

De VZW SOFOBRO bundelt de activiteiten van de voormalige Vriendenkring Brandweer Ronse. Het heeft tot doel sociale ondersteuning te bieden voor brandweerlieden die hier nood zouden aan zouden hebben, maar de vereniging is ook de draaiende motor rond enkele bekende activiteiten, zoals de jaarlijkse barbecue en het Sint-Barbarafeest.
Het heeft ook tot doel het belangrijke materieel en immaterieel erfgoed van de brandweer in Ronse in stand te houden.
Een mooi voorbeeld hiervan is de financiering van het voormalige Austin-voertuig, welke meereed tijdens het nationale defil é van 2019.
De VZW verenigt erelieden en actieve brandweerlieden van post Ronse. De voorzitter is huidig verantwoordelijke van de post Ronse: kapitein Vandenhole Philippe.