Natuurpunt lanceert Vlaamse Ardennensap

 

Natuurpunt, de grootste natuurvereniging in Vlaanderen, lanceert voor het 2e jaar op rij een appelsap ten voordele van meer natuur in de Vlaamse Ardennen. De appels zijn geplukt in hoogstamboomgaarden van particuliere eigenaars die vrijwillig een deel van hun oogst aan Natuurpunt schenken. Het gaat vaak om oudere boomgaarden die minder productief zijn en daardoor dreigen te verdwijnen.
Via de samenwerking wil Natuurpunt de boomgaarden een tweede leven geven en hen in standhouden.

“Het typische Vlaamse Ardennen-landschap bestond vroeger uit akkers, bossen en graslanden met veel bomenrijen en houtkanten ertussen. Het uitgesproken reli ëf werd geaccentueerd door holle wegen en taluds. Op die manier ontstond een panoramische mozaïek van lichtrijke loofbossen, kleine bronbosjes, vochtige en bloemrijke weiden en talrijke houtige kleine landschapselementen. Hoogstamboomgaarden, veedrinkpoelen en houtkanten lagen verspreid in het landschap en in de buurt van de hoeves. Een aanzienlijk deel van de natuur bevond zich niet in natuurgebieden zoals vandaag, maar her en der verspreid in het landschap. Hoogstamboomgaarden vormden daarin een belangrijk element. Ze waren het ideale biotoop voor soorten als steenuil, eikelmuis en de atalantavlinder” zegt Dirk Criel, conservator van het natuurgebied het Burreken en mede bedenker van het concept.
“Door de oprukkende bebouwing, de ruilverkavelingen en schaalvergroting verdwenen vele van deze waardevolle natuurelementen uit het landschap. Hoogstamboomgaarden werden niet meer onderhouden en gerooid omdat ze niet competitief waren met het fruit van laagstamboomgaarden. Zo verdwenen tientallen waardevolle locaties.
Met Natuurpunt willen we het tij keren door de bestaande hoogstamboomgaarden te onderhouden en het fruit te gebruiken.
Voor het 2e jaar op rij werken   we daarvoor nauw samen met eigenaars van hoogstamboomgaarden die een deel van de oogst aan Natuurpunt schenken. Het is een 100% natuurlijk sap omdat de eigenaars zich engageren hun fruit niet te behandelen. Met dit fruit wordt het sap geproduceerd. De opbrengst gaat integraal naar de verdere uitbouw van natuurgebieden in de Vlaamse Ardennen. Natuurpunt zoekt trouwens nog naar extra locaties zodat meer hoogstamboomgaarden behouden blijven.
Het sap wordt gebotteld door het bedrijf De Drie Wilgen, specialist in biologische fruitsappen “ aldus nog Criel.
Het etiket bevat een afbeelding van de eikelmuis. Deze muis wordt in de Vlaamse Ardennen ook wel fruitratje genoemd omdat hij verzot is op fruit. De eikelmuis leeft in oude boomgaarden en houtkanten en is dan ook een terechte ambassadeur van dit project.
Het product is ook duurzaam want we kozen voor een statiegeld verpakking in glas zodat er geen afval wordt geproduceerd. Het sap kost 2,85 euro per liter, inclusief leeggoed van 0,25 euro.
Het Natuurpunt Vlaamse Ardennensap is te koop bij Natuurpunt vrijwilligers in Maarkedal, Horebeke en Brakel.
Meer info op https://www.natuurpunt.be/afdelingen/kern-rondom-burreken

Over Natuurpunt
is een brede vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Met meer dan 5.000 vrijwilligers, georganiseerd in zowat 213 lokale afdelingen, beheert de vereniging meer dan 25.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De vrijwilligers hebben een sturende rol. Zij nemen het initiatief voor de aankoop, het beheer en de openstelling van natuurgebieden.
Om alle Vlamingen de kans te geven rust te vinden en de schoonheid van de natuur te ervaren, organiseren de vrijwilligers van Natuurpunt duizenden activiteiten: ze leggen wandelpaden aan, organiseren geleide wandelingen voor het hele gezin, uitstappen, cursussen, excursies, filmavonden…
Via het werk in de meer dan 120 studiewerkgroepen en het webportaal www.waarnemingen.be    houden de vrijwilligers tegelijk de gezondheid van de Vlaamse natuur in de gaten en leveren ze zo mee de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid van de overheid.
De vele vrijwilligers worden in hun werk gesteund door 115.000 Natuurpuntleden en 450 professionele medewerkers.
meer info: www.natuurpunt.be