Vernieuwen asfalt Groteweg en Astridlaan verschoven naar het weekend


Geraardsbergen. Op zaterdag 23 oktober 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van het asfalt op de Groteweg en de Astridlaan (N42). De werken zullen klaar zijn op maandag 26 oktober. Door een coronabesmetting kan de aannemer de werken die voorzien waren tussen 20 en 23 oktober op de Astridlaan niet uitvoeren zoals aanvankelijk meegedeeld. De werken ter hoogte van het kruispunt Astridlaan met de Felicien Cauwelstraat zijn verschoven naar het weekend. De werken ter hoogte van de Plankweg en het bedrijvenpark Diebeke worden verschoven naar een latere datum. De werken aan de Astridlaan tussen de rotonde en de Oudenaardsestraat gaan wel door zoals gepland.

Hieronder het oorspronkelijk bericht.

Om de hinder te beperken gebeuren de werken in fasen.

Van 20 oktober tot 23 oktober  wordt het verkeer op de Astridlaan geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Ter hoogte van het kruispunt met de Felicien Cauwelstraat is er een plaatselijke omleiding voorzien voor het verkeer komende vanuit het centrum. Van 21 tot en met 22 oktober wordt het asfalt hersteld ter hoogte van het bedrijvenpark Diebeke, het verkeer wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Voetgangers en fietsers kunnen langs de werfzone passeren.

Van 23 oktober 20 uur tot en met 25 oktober 20 uur  wordt er gewerkt op de Astridlaan tussen de rotonde en de Oudenaardestraat. Het verkeer richting Lessen blijft gewoon op de Astridlaan rijden. Er zijn omleidingen voorzien voor het verkeer:

  • Het autoverkeer richting Zottegem rijdt om via de Groteweg richting centrum en neemt dan de Guilleminlaan richting de Edingseweg om zo terug naar de Astridlaan te rijden.
  • Het verkeer richting Lessen kan op de Astridlaan blijven rijden.
  • Het verkeer komende uit het centrum kan de rotonde niet oprijden en rijdt via de Oudenaardsestraat.
  • Het vrachtverkeer richting Zottegem rijdt om via de N57 richting Ronse, vervolgens de de N48 naar Brakel en dan de N8 om zo terug op de Astridlaan te komen.

Van 20 oktober 20 uur tot en met 25 oktober  wordt het asfalt vervangen op de Groteweg. Van 20 tot en met 23 oktober wordt het asfalt op de Groteweg ter hoogte van de Plankweg vernieuwd in beide richtingen. Van 23 oktober 20 uur tot en met 25 oktober 20 uur wordt de rijbaan van de Groteweg vernieuwd ter hoogte van de Kasteelstraat in de richting van Zottegem. Het verkeer op de Groteweg wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten en kan beurtelings passeren. De Kasteelstraat wordt doodlopend gemaakt en is tijdens de werken enkel te bereiken via de Hogeweg.

Eerst zal de kant van de weg met onpare huisnummers tot aan de Marktweg afgesloten worden (rijrichting Lessen — Zottegem). Een deel van de Groteweg komende vanuit het centrum richting de rotonde zal eveneens afgesloten zijn. Daarna zal de kant van de weg met pare huisnummers tot aan supermarkt Aldi afgesloten worden (rijrichting Zottegem — Lessen).

Er is een doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers bij beide werfzones. Gedurende de werken zal de Astridlaan verboden richting zijn voor het verkeer dat van de Groteweg richting Zottegem rijdt.

Hou rekening met ernstige verkeershinder in en rond het centrum.

Bron: Agentschap Wegen & Verkeer