Nieuwe gebouwen en functies op site recyclagepark

Door de geplande realisatie van een aantal kwalitatieve woonprojecten in de kern van Merelbeke moeten de uitleendienst, de opslag van gemeentelijke voertuigen en van de zoutvoorraad over afzienbare tijd verhuizen van de terreinen en de gebouwen achter het Vredegerecht en aan de Tramstelplaats naar een nieuwe locatie.
Ook de carnavalsverenigingen zijn al enkele jaren op zoek naar een meer geschikte plaats voor het stallen en de bouw van hun wagens.
Het bestuur nam de herlokalisatie op in zijn meerjarenplanning en maakte er de nodige budgetten voor vrij.
De gebouwen die nu gebruikt worden voor de werking van het recyclagepark zijn gedateerd en energieverslindend. Door de site opnieuw in te delen kunnen er eigentijdse gebouwen opgetrokken worden voor het recyclagepark en de uitleendienst, een halfopen loods voor de opslag van gemeentelijke voertuigen en de zoutvoorraad en zelfs een carnavalswerkplaats.
De oppervlakte van het recyclagepark blijft dezelfde, maar de indeling van het park wijzigt lichtjes. De compostmeesters krijgen opnieuw een plaats bij de ingang.
De volgende weken en maanden zet het bestuur de eerste concrete stappen voor dit project. De oplevering van de eerste gebouwen verwachten we in 2022.