Nieuw project van De Katrol: KOOS

Studie- en gezinsondersteuning op school

KOOS staat voor Katrol Ondersteuning Ouders School en is een empowerend project op school waarbij kwetsbare gezinnen ondersteund worden in het begrijpen en verhogen van de betrokkenheid van de onderwijscultuur.

KOOS is georganiseerd vanuit een samenwerkingsverband tussen de school en de Katrol, één van de deelwerkingen van het Huis van het Kind. De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van de derde kleuterklas tot en met de eerste graad van het secundair onderwijs. Om het grote aantal aangemelde gezinnen te kunnen ondersteunen, en vanuit vraag van verschillende basisscholen in het centrum, startte de Katrol samen met de GO! Basisschool Koninklijk Atheneum (BSKAZ) en het Sint-Barbara College het nieuw project KOOS. Vanuit dezelfde Katrolvisie en -methodieken, maar dan uitgevoerd in de klas in plaats van in de woonkamer. Ouders komen één keer per week met hun kind(eren) naar school om daar samen een uurtje huiswerk te maken met ondersteuning van een medewerker van de Katrol en/of een student uit een sociaal-agogische of lerarenopleiding. Op die manier helpt één student verschillende gezinnen tegelijk. Er wordt niet alleen huiswerk gemaakt, maar er is ook tijd voor uitleg over de schoolwerking en hulp bij digitale leermiddelen zoals bijvoorbeeld Smartschool, Bingel, Classroom, … en andere vragen van ouders.

Betrokkenheid verhogen en drempels verlagen “KOOS is een uniek project in de regio,” zegt schepen van onderwijs Lieselotte De Roover. “Het is een mooie wisselwerking tussen de zorgcoördinatoren van de verschillende basisscholen en onze mensen van De Katrol. Als stadsbestuur willen we ons ten volle inzetten op het begrijpen en verhogen van de betrokkenheid in de onderwijscultuur en daarbuiten. Binnen het KOOS-traject maken ouders niet alleen kennis met het huiswerk en pedagogisch beleid maar ook met de werking van onze diensten. Het biedt hen ook de kans een namiddag bewust tijd te kunnen maken voor hun kinderen.” De gezinnen worden op school uitgenodigd om zo de drempel die ouders soms ervaren in het aangaan van contacten met de school, te verlagen. Naast de huiswerkondersteuning is er ook ruimte voor ontmoeting. Ouders leren elkaar kennen, wisselen ervaringen uit en versterken op die manier hun netwerk. Wil je graag meer weten, dan kan je contact opnemen met de ankerfiguren van de Katrol: Katleen Leus (0468 12 22 03) of Ellen Verheyen (0495 56 46 77) of per email naar katrol@ocmw.zottegem.be.