Radiospot moet burgers sensibiliseren om de federale regels nauwgezet na te leven


Geraardsbergen. De stad Geraardsbergen zet een radiospot in om de bevolking van Geraardsbergen te sensibiliseren. In de radiospot vraagt het stadsbestuur om de federale voorschriften nauwgezet na te leven. ‘De spot maakt deel uit van een breder sensibiliseringsplan op maat van de verschillende doelgroepen in onze stad’, geeft burgemeester Guido De Padt mee. Het stadsbestuur wijst erop dat het met het aantal besmettingen de verkeerde kant uitgaat en dat ‘een breder sensibiliseringsplan op maat van de verschillende doelgroepen in onze stad‘ nodig is.

Burgemeester Guido De Padt stelt vast dat het coronavirus het tijdens de periode van 16-22 oktober vooral op volwassenen tussen 18 en 50 jaar heeft gemunt: van alle besmettingen (142 in totaal) komt 66% uit deze categorie. We merken dat vrouwen (56%) iets hoger scoren dan mannen (44%).
Burgemeester Guido De Padt: “We stellen vast dat het overal de slechte weg opgaat. En omdat alle beetjes kunnen helpen, heeft ons bestuur een radiospot laten maken, dewelke op de vrije radio’s wordt afgespeeld. Daarin doen we de zoveelste maal een oproep om de federale voorschriften nauwgezet na te leven. De spot maakt deel uit van een breder sensibiliseringsplan op maat van de verschillende doelgroepen in onze stad.”
 

Totaal over de referentieperiode 16-22 oktober

80 vrouwen en 62 mannen

Leeftijdscategorie

-18 jarigen: 14 of 10 %

18 t.e.m. 30j.: 29 of 20,5 %

31 t.e.m. 40j.: 35 of 25 %

41 t.e.m. 50j.: 29 of 20,5 %

51 t.e.m. 60j.: 14 of 10%

61 t.e.m. 70j.: 9 of 6,5 %

+ 70j.: 10   of 7 %

 

Top 3

33-jarigen hoogst aantal besmettingen: 7 (5 M en 2 V)

34-jarigen: 6 (3M en 3V)

50-jarigen: 6 (1M en 5V)