WZC Klateringen blijft waakzaam na 2 positieve tests bij bewoners

Na enkele meldingen van positieve coronatesten bij personeelsleden, vrijwilligers en stagiairs, organiseerde wzc Klateringen een algemene test bij de medewerkers en bewoners. 2 bewoners (van de 165) testten positief. Het wzc ziet toe een verdere strikte naleving van de maatregelen.

 2 positieve tests bij bewoners

Donderdag 22 oktober werden alle bewoners van Klateringen getest. In totaal hebben 2 bewoners van de 165 positief getest. De nodige voorzieningen werden getroffen om deze twee bewoners op hun kamer de best mogelijk zorg te verlenen. Sectorcoördinator ouderenzorg Steven Sonck: “Elke besmetting bij een bewoner is er uiteraard een teveel. Gezien de sterk stijgende algemene besmettingscijfers, en gezien de 11 medewerkers die positief testten, moeten we dit resultaat bemoedigend durven noemen. Het bewijst dat de genomen maatregelen een verdere verspreiding vermeden hebben. We blijven er, met al onze medewerkers, alles aan doen om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen. Daarom blijven we toezien op de strikte naleving van de maatregelen.”

Eerder (test van 19 oktober) testten 11 personen onder het personeel (personeelsleden, vrijwilligers en stagiairs) positief.

Waakzaamheid blijft hoog, maatregelen worden blijven strikt opgevolgd

Het wzc nam, zodra zij kennis kregen van eerste positieve testen binnen Klateringen, nog extra maatregelen. Er wordt op toegekeken dat deze maatregelen strikt gevolgd worden:

  • De bezoekregeling werd aangepast: sinds vorige week zijn per bewoner 2 vaste bezoekers per week toegelaten, op weekdagen tussen 14 uur en 17 uur (met een ruimere bezoekregeling bij palliatieve bewoners).
  • Bezoekers worden geregistreerd aan het onthaal en krijgen daar, indien nodig, toelichting bij de voorziene richtlijnen.
  • De 4 afdelingen werden van mekaar afgezonderd.
  • De cafetaria van het wzc staat standby als noodafdeling.
  • Er is blijvend toezicht op het naleven van de richtlijnen door medewerkers en bezoekers.
  • Van zodra medewerkers nog maar de minste symptomen vertonen, worden zij naar huis gestuurd en gevraagd om contact op te nemen met hun huisarts.
  • Van zodra bewoners symptomen vertonen, wordt de huisarts gecontacteerd. Zolang een bewoner symptomen vertoont, en tot het resultaat van een eventuele test door de huisarts gekend is, verblijven zij op hun kamer.
  • Meerdere keren per week (de laatste week was dat dagelijks) vindt een overleg plaats tussen het kernteam van het wzc en de  begeleidende artsen.

Veerle Cosyns, schepen voor ouderenzorg: “We nemen deze extra maatregelen om de impact van het coronavirus op het wzc te beperken tot het gekende aantal positieve medewerkers en bewoners. Uiteraard hopen we dat iedereen die positief testte, milde symptomen heeft en spoedig mag herstellen.” Burgemeester Tania De Jonge roept iedereen nogmaals op om de maatregelen te blijven volgen: “Gezien het stijgend aantal positieve testen in ons land en in Ninove in het bijzonder, vragen we iedereen uitdrukkelijk de geldende beschermingsmaatregelen na te leven. Dat is de verantwoordelijkheid van ieder van ons, alleen dan kunnen we de verspreiding van dit virus maximaal terugdringen en de kans op besmettingen, ook binnen ons woonzorgcentrum, verkleinen. “

X