Lierdse Gemeenteraad van 26/10/2020 zal ondanks de vraag van Open VLD toch niet digitaal doch in OC De Lier plaatsvinden.

Deze middag deelde ik een artikeltje op NUUS Lierde ivm de vraag van Open VLD Zottegem over het al dan niet digitaal doorgaan van de Zottegemse gemeenteraad. Daarbij werd de opmerking gemaakt dat ook in Lierde Open VLD de vraag aan de burgemeester had gesteld om de Lierdse gemeenteraad van 26/10/2020 digitaal te laten doorgaan doch dat er nog geen antwoord op gekomen was.

Ondertussen ontvingen we een reactie van burgemeester Soetens.

Burgemeester Soetens geeft gratis mondmaskers aan de bevolking.“Graag geef ik antwoord op de vraag van Open Vld Lierde van 26 oktober 2020 om 12.23 uur om de gemeente- en OCMW-raad van 20.00 uur digitaal te laten plaatsvinden.” liet hij weten.

“Zoals de regelgeving het voorschrijft, heeft de gemeenteraadsvoorzitter Steven Vekeman (3de Partij) op 16 oktober 2020 de gemeenteraad van 26 oktober 2020 samengeroepen in het OC De Lier en dit volledig in overeenstemming met de maatregelen die door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) werden ontwikkeld samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Er werd een kader ontwikkeld voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf september.  

Dit kader stelt dat wat de fysieke vergaderingen betreft, het essentieel is dat je de op dat moment geldende richtlijnen rond hygi ëne en social distancing kan respecteren.

Deze richtlijnen kunnen voor de gemeenteraad van 26 oktober 100 % worden gerespecteerd. Alle gemeenteraadsleden (aantal = 17 + 1 algemeen directeur) zitten apart aan een tafel op 2,5 m van elkaar. Iedereen draagt het mondmasker en zal dit slechts tijdelijk verwijderen wanneer het woord wordt genomen. Alle overige sanitaire maatregelen zijn 100 % gegarandeerd.

De bestuursmeerderheid die wordt gevormd door Voor Lierde en de 3de Partij vindt het bizar dat de Open Vld fractie op mailberichten met de algemeen directeur van 22 oktober 2020 op geen enkel ogenblik enige opmerking over de oproeping van de gemeenteraad heeft geformuleerd maar wel op heden 7,5 uur voor de aanvang van de gemeenteraad dit wel kan doen.

De gemeenteraad zal vanavond dan ook plaatsvinden in het OC De Lier rekening gehouden met alle maatregelen inzake hygi ëne en social distancing.

De bestuursmeerderheid wenst ten volle de regels van de minister voor Binnenlands Bestuur na te leven.

Indien de Open Vld Lierde fractie deze regels van de minister niet streng genoeg vindt, roept de bestuursmeerderheid de Open Vld fractie Lierde op om aan te dringen bij hun eigen minister van Open Vld signatuur om deze regels voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen te verstrengen.” aldus burgemeester Jurgen soetens.

X