Jeugd krijgt inspraak in vast skatepark

Schepen Elsy De Wilde: ‘Oproep om enquête in te vullen’

‘Het is zo dat wij voor onze jeugd een vast skatepark willen realiseren, ter vervanging van het pop-up skatepark, dat we elk jaar in augustus terugvinden in Scheldewindeke. Om dit te realiseren doen we, naast de jeugdraad, ook een bevraging bij de niet-georganiseerde jeugd tussen 12 en 18 jaar’, meldt schepen voor jeugd Elsy De Wilde. Iedereen mag nu meedenken. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)
‘Bij deze bevraging willen we onze jongeren “out-of-the-box” laten denken en laten we hen een formulier invullen met locaties waar de jongeren zelf aan denken en eventueel ook al de toestellen die ze graag zouden zien in dat skatepark. Dus bij deze ook een oproep! De jongeren die hun mening willen geven en op deze manier hun steentje willen bijdragen mogen alvast de enquête invullen via volgende link,vervolgt schepen Elsy De Wilde. Ie‘Deze bevraging is een eerste stap in

 het proces. Wij zullen na de bevraging ook kijken welke locaties er uit komen en dit aftoetsen met de dienst stedenbouw om te kijken welke locaties in aanmerking kunnen komen. Een eerste stap is gezet. En nu volop vooruit zodat we snel kunnen starten met de opbouw’, klinkt het ambitieus bij schepen Elsy De Wilde, die de jongeren extra wil motiveren om buiten te spelen. Verheugende vaststelling, bij de Oosterzeelse jeugd is er veel interesse is voor een skatepark.   Reporter 17

bevragings formulier  https://bit.ly/2FGEUpp
X