Brakels sporthal en zwembad worden vervroegd gesloten

Brakel sluit versneld sporthal en zwembad
Het college van burgemeester en schepenen — in zitting dd. 28 oktober 2020 — heeft beslist dat de gemeentelijke
sporthal en het gemeentelijk zwembad vanaf morgen 29 oktober 2020 sluiten.
De Vlaamse Regering besliste gisteren dat bijkomende maatregelen vanaf 30 oktober 2020 zullen ingaan om 18.00u.
Het college van burgemeester en schepenen wil — gelet op de uiterst zorgwekkende (lokale) gezondheidssituatie —
niet wachten tot vrijdag 30 oktober om 18.00u en heeft hierom beslist:
– De gemeentelijke sporthal sluit vanaf donderdag 29 oktober
– Het gemeentelijk zwembad sluit vanaf donderdag 29 oktober
Deze maatregelen komen bovenop lokale maatregelen die reeds van kracht waren
– De gemeentelijke lokalen zijn sedert maandag 26 oktober 2020 gesloten.
– Bijeenkomsten van adviesraden gebeuren enkel nog digitaal
– Events georganiseerd door de gemeente en adviesraden worden geschrapt.
Al deze maatregelen zijn gericht om het aantal fysieke interacties (met potenti ële besmetting) te voorkomen.
Dit alles bovenop het besluit van de burgemeester dat een verbod op jeugdvoetbal heeft ingesteld (U6-U17) tot en
met 8 november 2020.
Dat ook de situatie bij kinderen bijzondere opvolging verdient, kan alvast blijken uit het feit dat momenteel op het
grondgebied van de gemeente Brakel 1 school (secundair onderwijs) is gesloten; daarnaast zijn minstens in 2 scholen
lager onderwijs besmettingen vastgesteld.
Foto archief 2019 BB
X