Erpe-Mere verhuurt dichtb(l)ij

Erpe-Mere investeert 35.000 euro per jaar in betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

In het kader van het Meerjarenplan 2020-2025 zet Erpe-Mere in op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.
Om de gemeentelijke regisseursrol op het vlak van het lokaal woonbeleid kracht bij te zetten lanceert het de campagne ‘Erpe-Mere verhuurt dichtb(l)ij’. Erpe-Mere staat in voor de financiering van het project en de ondersteuning van de communicatie.
Voor het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen intensifieert de gemeente haar samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw (SVK ZOVL).

Belangrijke investering
“Erpe-Mere levert de komende vier jaar bijkomende inspanningen om een voldoende groot sociaal woonaanbod te cre ëren. Het behalen van het bindend sociaal objectief (BSO) is hierbij een objectieve
parameter. De gemeente engageert zich om tegen 2025 een minimum van 52 sociale huurwoningen te realiseren”, aldus Hugo De Waele, burgemeester Erpe-Mere (CD&V).
“We zijn fier op de aangekondigde samenwerking met het SVK ZOVL, dat vanuit een uitvoerende rol de jongste jaren zijn strepen heeft verdiend inzake de realisatie van een sociaal lokaal woonbeleid.”
“Erpe-Mere voorziet een subsidie van 35.000 euro per projectjaar aan het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen. De geïntensifieerde samenwerking start op 1 november 2020 en loopt op basis van tussentijdse positieve evaluaties tot 31 december 2024,” aldus Reinold De Vuyst, eerste schepen Erpe-Mere (NVA).
“Sinds de samenwerking met het SVK hebben we al 27 private woningen kunnen inzetten op de sociale huurmarkt. Via de intensievere samenwerking is het de bedoeling om 10 extra sociale woningen per jaar te gaan inhuren.”

Dichtb(l)ij
Het project krijgt de naam ‘Erpe-Mere verhuurt dichtb(l)ij’. Dichtbij, omdat het project zal zorgen voor het vergroten van het sociaal huurpatrimonium in de gemeente. Het project staat dichtbij de inwoners van Erpe-Mere. Het ondersteunt rechtstreeks de mensen met de hoogste woonnood.
Eigenaars verhuren dichtbij, aan mensen uit Erpe-Mere en de ruime regio van Zuid-Oost-Vlaanderen. Blij, omwille van de win-winsituatie voor alle betrokken actoren. De eigenaars van huurwoningen zijn hoe langer hoe meer overtuigd van een verhuur aan het SVK. Het biedt alleen maar voordelen.
Erpe-Mere is bijzonder tevreden om extra sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Het SVK is op zijn beurt opgetogen om via advies, begeleiding en ontzorging bij te dragen tot meer kwalitatieve verhuringen in de gemeente. Tot slot kunnen de eigenaars via het SVK verhuren zonder zorgen. Dichtb(l)ij dus!

Milieuzuiniger patrimonium
Het project zal de lokale woningkwaliteit verbeteren doordat het SVK ZOVL voorziet in een uitgebreid ontzorgingstraject bij het uitvoeren van woningrenovaties.
Het zet eigenaars-verhuurders aan om te voldoen aan de door het SVK gestelde kwaliteitsnormen. Het SVK staat in voor het verlenen van advies over de uit te voeren werken, het opvragen van offertes en de begeleiding bij premie-aanvragen.
Kwalitatieve renovatie van woningen zorgt voor een milieuzuiniger patrimonium. Het project draagt daarom bij aan het behalen van de doelstellingen van het plan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.

Personeelsinzet
“Het SVK staat als lokale woonactor dagelijks met beide voeten in het werkveld. Voor Erpe-Mere zijn we daarom de uitgelezen partner om de gewenste doelstellingen omtrent betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te realiseren,” aldus Rita Vandenoostende (voorzitter SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw). “Om de doelstellingen van de gemeente Erpe-Mere te bereiken zal het Sociaal verhuurkantoor zorgen voor de nodige personeelsinzet.”

Jaarlijkse aangroei
“We zijn bijzonder tevreden en ambitieus om dit project samen met de gemeente Erpe-Mere aan te vatten,” aldus Jonas De Vlieger (algemeen directeur SVK Zuid-Oost-Vlaanderen). “Het SVK doet binnen het voorziene project alle inspanningen die noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat Erpe-Mere haar doelstellingen zal behalen. Het SVK zal via zijn prospectieverantwoordelijke Sven Cornelis het nodige aantal prospecties uitvoeren om het vereist aantal woningen in huur te nemen en de jaarlijks te realiseren aangroei te waarborgen. Door het voeren van actieve communicatie over kwalitatief verhuren, worden meer eigenaar-verhuurders aangezet tot kwalitatief verhuren. Dat moet leiden tot meer woningen en meer kwaliteit op de sociale huurmarkt in Erpe-Mere.”

 

 

X