Stad Ninove zoekt woningen voor crisisopvang

In juni deden we een eerste oproep naar woningen voor crisisopvang. De nood blijft hoog dus vandaar een tweede, warme oproep.

 Personen of gezinnen leven sinds de coronacrisis dicht bij elkaar, soms op een heel kleine oppervlakte. Hierdoor kunnen sneller crisissituaties zich sneller voordoen. Zeker in problematische gezinssituaties is de kans groot dat dit door de huidige coronamaatregelen kan escaleren.

Het Team Wonen van de sociale dienst ontving al verschillende vragen rond crisisopvang en verwacht dat deze vragen steeds meer zullen binnenkomen. Er wordt gevreesd dat er onvoldoende opvangcapaciteit zou kunnen zijn. Daarom werkt de stad aan een uitbreiding van het huidige aanbod crisisopvang. Het Team wonen is op zoek naar mensen die een woning met minimum twee slaapkamers willen ter beschikking stellen om te verhuren onder volgende voorwaarden:

  • een maximale basishuurprijs van 700 euro per maand
  • een huurcontract van 1 jaar
  • OCMW Ninove is hoofdhuurder en zorgt voor de betaling van de huur aan de verhuurder
  • de huurders staan zelf in voor de inboedel
  • elektriciteits-, gas- en waterfacturen zijn ten laste van de huurders.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Team Wonen van het Sociaal Huis.

Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken: “We verzekeren de verhuurder van zijn inkomsten en een correct gebruik van de verhuurde woning doordat het contract wordt afgesloten met de stad en niet met de cli ënt.

We hopen dat we via deze oproep aan de Ninovieter ons aanbod aan crisiswoningen kunnen uitbreiden zodat bij brand, conflictueuze gezinssituaties of uithuiszettingen onze gezinnen terecht kunnen op een veilige plek. Op dit ogenblik is ons eigen aanbod immers ontoereikend omdat het moeilijk is om voor onze huidige bewoners van de crisiswoningen een aanbod te vinden op de private of sociale huurmarkt.

Uithuiszettingen werden in de eerste golf opgeschort maar deze worden nu met terugwerkende kracht uitgevoerd door de vrederechter. Daarom is de nood nu nog acuter dan anders en hebben we dringend extra woningen nodig.