Groen Horebeke wil steun voor Vogelopvangcentrum Geraardsbergen

 

De Groenfractie in Horebeke stelde tijdens de laatste gemeenteraad voor dat de gemeente Horebeke een samenwerkingsovereenkomst met het Vogelopvangcentrum uit Geraardsbergen zou afsluiten. Het voorstel van Groen werd gesteund door de N-VA fractie, maar werd volmondig weggestemd door de meerderheid van Volksbelangen.

“Vogels en andere wilde dieren kennen nochtans geen gemeentegrenzen. Om die reden hadden we graag gehad dat de gemeente de werking van het Vogelopvangcentrum zou ondersteunen ”, zegt Groen gemeenteraadslid Filip Hebbrecht.  “Het VOC levert door haar deskundige hulp aan wilde dieren in nood zeer mooi werk voor de hele Vlaamse Ardennen, maar kent jammer genoeg een chronisch geld tekort. Bewoners uit de Vlaamse Ardennen brengen een toenemend aantal wilde dieren binnen wat steeds meer kosten op vlak van verzorging en voeding met zich meebrengt. De ondersteuning van de Vlaamse overheid en particulieren volstaat niet om de werking te garanderen.”

Om die reden stelde Groen voor dat de gemeente zou voorzien in een jaarlijkse financi ële steun van 1000 euro. In ruil kunnen dan afspraken gemaakt worden over het aanbieden van een infosessie naar de inwoners of jeugd van Horebeke, rapportering van de resultaten of het vrijlaten van herstelde wilde dieren in samenwerking met het gemeentebestuur.

“Steeds meer dieren raken onder wielen of hebben te maken met nieuwe, onbekende ziektes of bedreigingen. Zo worden jaarlijks honderden egels binnengebracht die het slachtoffer zijn van robotmaaiers. Bovendien is de werking van het VOC ook steeds bekender bij het brede publiek waardoor steeds meer mensen de weg vinden naar het centrum. En tot slot is er een hoger bewustzijn bij mensen om wilde dieren niet aan hun lot over te laten. Zonder het bestaan van het VOC zouden heel wat vogels en wilde dieren in nood het niet halen.” besluit Hebbrecht nog.
VOC is een Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het vogelopvangcentrum is erkend door de Vlaamse overheid (departement Omgeving) en werkt samen met verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld Dierenwelzijn, Natuurpunt, andere VOC’s en Vogelbescherming Vlaanderen. Het zorgt voor de opvang en verzorging van zieke, gewonde en jonge wilde dieren. Na herstel krijgen ze weer de vrijheid in de natuur.
Ook heel wat inwoners van Horebeke doen een beroep op de diensten van het vogelopvangcentrum.