Ophokplicht na vaststelling vogelgriepvirus in ons land

Vanaf morgen 15 november

Deze besmettingen zijn vastgesteld in een vogelopvangcentrum in Oostende.   Sciensano bevestigde gisteren dat het om vogelgriep ging. Hieruit blijkt dat het H5N8-virus nu ook in ons land aanwezig is bij wilde vogels.

Vanaf zondag 15 november zullen naast professionele bedrijven, ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd. Op advies van het Federale Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV) nam Minister van Landbouw David Clarinval (MR) aanvullende preventieve maatregelen.

Zeer besmettelijk

De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand. Vogelgriep, ook bekend als Aviaire influenza (AI), is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het ziekteverwekkende karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. (bron hln)