Inwoners Meerstraat en Hoek ter Hulst klagen over dienstverlening Proximus

Linda De Vos: ‘Vooral oudere mensen zijn de dupe’

Linda De Vos uit de Meerstraat toonde nog maar eens haar sociaal engagement en neemt het op voor de bewoners van de Meerstraat en Hoek ter Hulst die sinds maandag 9 november hun vast telefoontoestel niet konden gebruiken wegens een defect. ‘Vooral de oudere bewoners van de Meerstraat en Hoek ter Hulst zijn hiervan de dupe. Jongeren hebben weliswaar allemaal GSM,Telenet,…maar dat bejaarden geen hulp in nood kunnen bereiken, dat is pas erg’, fulmineert Linda De Vos. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)
Linda De Vos: ‘Sinds maandag 9 november is er een defect ontstaan op de vaste telefoonlijn bij de mensen woonachtig in de Meerstraat en Hoek ter Hulst. Het zijn meestal abonnementen bij Proximus en nummers op 09/362. Vele mensen in de buurt hebben al talrijke malen gebeld naar de dienst storingen, zonder eigenlijk hulp te krijgen. Geen probleem eigenlijk voor mensen die over een GSM beschikken. Er werden ook aan mij persoonlijk beloften gedaan dat er dinsdag   10 november om 16 u 30 een technieker zou langskomen. Maar dat waren leugens, niemand gehoord of gezien’, zucht Linda. ‘De speaker aan de telefoon zei dat dat geen dringende zaak was, nu ‘s anderendaags was het 11 november. Normaal dat er op die dag niet gewerkt werd. Zo werd het al gauw 72 u zonder vaste telefoonlijn. Maar in de Meerstraat en Hoek ter Hulst   wonen bejaarde personen, de telefoon is voor hen h ét communicatiemiddel bij uitstek.   Ze hebben geen GSM. Deze personen kunnen dus geen hulplijnen bellen in nood, noch hun mantelzorgers, noch een dichte buur die wel eens in de bres springt. Dus bij een valpartij moet die alleenstaande persoon blijven liggen of hem de keel uit het lijf roepen om toch maar iemand te bereiken? Hun personenalarm werkt niet, kunnen geen noodsignaal zenden naar hulpdiensten, dokters, mantelzorgers of buren. We zijn toch in 2020, en niet in de middeleeuwen, toen ging het met de postkoets of te paard nog rapper om een boodschap te brengen, nu met alle middelen die er zijn kan de techniek het niet oplossen en moet een panne vijf! dagen duren! Onverantwoord is dat, we betalen toch ook niet min voor de abonnementen of moeten we misschien bijpassen voor de ontslagpremie van de CEO?   Ik vraag me dan af of de techniekers of ingenieurs misschien uit het buitenland moeten komen om ter hulp te snellen, of moeten de defecte stukken uit China komen? In tijden van corona hebben we er de mond van vol om mensen op te bellen, hen te woord te staan, vragen of ze iets nodig hebben of gewoon eens luisteren hoe het men hen gaat. Maar dat lukt niet dankzij de slechte dienstverlening van Proximus. Ik was ook erg kwaad   op die speakers in het callcenter, van welke asociale planeet komen die?,   besluit een heel verbolgen Linda De Vos. (Reporter 17)