Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Het stadsbestuur ontving vanwege een projectontwikkelaar uit Aalst, aan wie eerder een omgevingsvergunning werd geweigerd voor zijn oorspronkelijke bouwplannen, nu een nieuwe aanvraag voor het bouwen van een weliswaar kleinschaliger meergezinswoning aan het Sint-Hubertusplein 11 in Sint-Maria-Oudenhove. Het appartementsgebouw zou opgetrokken worden links naast de vroegere pastorie, met achtergelegen garages in een deel van de tuin. De pastorie zelf en het resterende deel van de tuin zouden afzonderlijk verkaveld worden. De voortuin zou veranderen in deels parking en deels oprit naar de garages. Momenteel loopt hierrond opnieuw een openbaar onderzoek.

  • In een vroeger NUUS-bericht (zie via deze link) kon u vernemen dat de Zottegemse burger mee mag denken rond de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor de stad. Hiervoor is eerder ook al een studiebureau aangesteld. Met het oog daarop werden acht studiebureaus aangeschreven voor een prijsofferte en gekozen is voor samenwerking met de nv Arcadis Belgium uit Gent. Kostprijs geraamd op 60.500 euro.

 

  • In de komende maand december zal iedere zaterdag de volledige betalende parkeerzone in het stadscentrum omgevormd worden tot een blauwe zone. Dit wil zeggen dat men er dus zal kunnen gratis parkeren op zaterdag 5, 12, 19 en 26 december (maar wel verplicht gebruik van parkeerschijf). Het stadsbestuur wil hiermee een steuntje geven aan de lokale handelaars en koos in overleg met hen deze vier gratis parkeerdagen. Naar verluidt zal deze maatregel ook meegedeeld worden op de schermen van de parkeermeters.