Kleine uitbreidingen parkeerverbod in Meerlaan Zottegem

Er is vastgesteld dat zich in de Meerlaan (richting Erwetegem) een probleem voordoet op het gebied van parkeren en zichtbaarheid. Het parkeerprobleem situeert zich nabij de spoorwegovergang waar het geregeld gebeurt dat de vlotte doorgang van het verkeer richting Erwetegem bemoeilijkt wordt omdat daar tussen het bestaande parkeerverbod en woning nr. 123 toch nog net geparkeerd wordt. Om hier een mouw aan te passen, zal het parkeerverbod dat er al plaatselijk geldt, uitgebreid worden tot aan de Weldevaart.

Daarnaast blijkt ook dat, aan het kruispunt Meerlaan / Kleine Meerlaan, voor het verkeer vanuit laatstgenoemde straat de zichtbaarheid op het aankomende verkeer in de Meerlaan (vanuit Erwetegem) vaak belemmerd wordt door geparkeerde voertuigen. Als oplossing hiervoor zal het bestaande parkeerverbod vanaf de hoek met de Kleine Meerlaan uitgebreid worden tot aan de garage van woning nr. 95. Deze beide maatregelen zullen aangeduid worden door middel van gele, onderbroken markeringen op de boordstenen. Omdat de Meerlaan deel van de gewestweg N462 is, moet dit aanvullend parkeerreglement eerst ook ter goedkeuring nog toegestuurd worden naar het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.