©RV Politie Ninove - Politie Ninove schaft in 2021 bodycams aan voor de politiemensen op het terrein

Politie Ninove schaft in 2021 bodycams aan voor de politiemensen op het terrein

Op de gemeenteraad van 23 november gingen alle fracties akkoord om bodycams aan te kopen voor de lokale politie van Ninove.

Burgemeester Tania De Jonge is enthousiast en benadrukt de voordelen van het werken met bodycams: “Bodycams zijn een ‘waardevolle toevoeging in de uitoefening van politiewerk’. Uit onderzoeken blijkt dat deze camera’s de-escalerend werken, bovendien kunnen de beelden gebruikt worden als ondersteunend bewijs tegen politiegeweld. Bijkomend is het van belang dat we bij gewelddaden tegen onze politieagenten ons burgerlijke partij stellen en hen ook bijstaan in de gerechtszaken, zeker wanneer de politieagent gewond geraakte en werk onbekwaam werd. Dit geldt trouwens niet alleen voor onze politie maar voor alle hulpverleners en sociale diensten.”

Wat agressie tegen politiemedewerkers betreft is het zo dat de burgemeester zich steeds in naam van de politiezone burgerlijke partij stelt zodat alle niet verzekerde onkosten kunnen worden verhaald op de dader(s).  Dit is ook een duidelijk signaal naar diegenen die de politiemedewerkers aanvallen dat dit niet zonder gevolgen blijft.

Ervaringen in het buitenland en een aantal pilootprojecten in eigen land tonen aan dat het gebruik van bodycams in vele gevallen voorkomt dat verbale agressie in fysieke agressie wordt omgezet.

Om de beste keuze te kunnen maken worden dit jaar nog 4 modellen uitgetest.

Wie tijdens een interventie in contact komt met de politie zal  in kennis gesteld  worden  door de politie-inspecteur  wanneer  deze de bodycam  activeert.  De privacy wetgeving (GDPR) vergt immers dat er een kennisgeving plaatsvindt van het gebruik van camera’s.
Omdat ze merken dat er gemakkelijk overgegaan wordt tot het fotograferen of filmen van politieoptreden wensen ze ook te herinneren aan de GDPR-wetgeving, die niet toelaat om gerichte beelden of videopnames te maken van personen zonder hun toestemming.  Dit geldt ook voor het filmen of fotograferen van politiemedewerkers en hun optreden.  Beelden of een video-opname maken van een of meerdere personen met toestemming, waarbij toevallig een politieoptreden op de achtergrond  wordt gefilmd is geen inbreuk.
Zonder voorafgaandelijke toestemming een politieoptreden filmen is dat wel.  Verdere verspreiding van deze beelden via  om het even welk medium, vormt  altijd  een bijkomend misdrijf.

Met de invoering van deze bodycams wilt de politie van Ninove inzetten op bescherming voor zowel de burger als de eigen medewerkers.

X