Opmerkelijke muurschildering verrijkt Grote Routepad Vlaamse Ardennen

De GR-routes zijn langeafstandsroutes voor wandelaars, die dwars door ons land en door heel Europa lopen. Daarnaast zijn er ook streeklussen, zoals de streek-GR Vlaamse Ardennen. Om die mooie route in de kijker te zetten en om wandelaars wat leuke extra's te bieden, werkt de dienst cultuur samen met vrijwilligers aan het project GvR Vlaamse Ardennen.

Gezocht: koper – uitbater voor CNG-tankstation in Grotenberge

Reeds begin april hadden wij er lucht van gekregen en kon u in een NUUS-artikel lezen over de plannen van Solva, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling en socio-economische expansie Land van Aalst, om op het industrieterrein in Grotenberge een CNG-tankstation in te richten. In een persbericht wordt dit nu bevestigd bij monde van Zottegems schepen van leefmilieu Leen Goossens die het een “tankstation van de toekomst” noemt, een soortement energiestation waar men zijn wagen kan opladen, CNG kan tanken of een deelwagen kan in gebruik nemen.

Naast het elektrisch rijden is ook het rijden op CNG (Compressed Natural Gas of aardgas onder druk) een klimaatvriendelijker alternatief voor het rijden op diesel en benzine. Als duurzame brandstof zorgt CNG voor een lager verbruik en 95 % minder fijn stof, vermindert het dus zowel lokaal als wereldwijd de vervuiling ten goede van zowel de luchtkwaliteit als de gezondheid en draagt bij tot de strijd tegen de klimaatopwarming. Steeds meer (lease)wagens rijden op CNG en ook intercommunales en openbare instellingen, steden en gemeenten kiezen vaker voor een wagenpark met voertuigen op CNG.

Naast twee deelwagens die sinds dit jaar ter beschikking zijn, werden in Zottegem al meerdere elektrische laadpalen voorzien en ook voor verschillende stadsdiensten werden elektrische wagens en onlangs een nieuwe grote bestelwagen op CNG aangekocht. In onze regio blijkt

een CNG-tankstation echter een grote afwezige (het dichtstbij en makkelijkst bereikbaar zijn de CNG-tankstations in Wetteren en Geraardsbergen) en daarom besloot het Zottegemse stadsbestuur in te gaan op het voorstel van Solva om dergelijk tankstation te voorzien op het klein, braakliggend restperceel (eigendom van Solva) aan de ‘ingang’ van het industrieterrein in Grotenberge, tussen de Leenstraat en Industrielaan en N42 Europaweg.

Als groene ruimte (huidige toestand) is dit perceel nauwelijks betekenisvol en door zijn beperkte oppervlakte (1.702 m ²) is het minder geschikt voor de vestiging van een gewoon bedrijf, zo wordt ook nog geargumenteerd. Tezamen zijn de stad Zottegem en Solva nu op zoek naar een koper die er een tankstation wil uitbaten met (minstens) het aanbod van CNG-brandstof. Kandidaten kunnen tot uiterlijk vrijdag 29 januari 2021 een bod indienen, per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van Solva, p.a. Gentsesteenweg 1 B te 9520 Sint-Lievens-Houtem. De minimumwaarde van het stuk grond is bepaald op 224.000 euro. Uitgebreider informatie over het projectgebied en de verkoopsvoorwaarden zijn terug te vinden op de website www.solvaprojectontwikkeling.be.

X