N-VA Oosterzele voert strijd tegen eenzaamheid op

‘Van sociaal isolement een kerntaak maken’

‘Oosterzele zorgt, voor elkaar’. Met deze werktitel wil N-VA Oosterzele de gemeente aansporen om
van eenzaamheidsbeleid een prioriteit te maken. De lokale N-VA-afdeling wil met tien concrete
voorstellen een versterkte basis leggen voor de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement.
“Ook in Oosterzele leven mensen in eenzaamheid of sociaal isolement. Als bestuursniveau dat het
dichtst bij de mensen staat, moet de gemeente van de bestrijding van eenzaamheid en sociaal
isolement een kerntaak maken”, zeggen Nele Van de Voorde en Dieter Lumen, bestuursleden van N-VA
Oosterzele. Eenzaamheid en sociaal isolement zijn vaak verborgen kwalen in onze samenleving. Kwalen die ook de
coronapandemie meer dan ooit bloot legt. De bestrijding ervan is in de eerste plaats een taak van
elke Vlaming en van de volledige gemeenschap. Ook de overheid kan hierin een rol spelen. Vooral het
lokale bestuursniveau, dat het dichtst bij de mensen staat. Daarom wil N-VA Oosterzele dat de bestrijding
van eenzaamheid en sociaal isolement een kerntaak
wordt van de lokale overheid. N-VA Oosterzele komt met tien concrete maatregelen die er mee voor
moeten zorgen dat deze problematiek prioritair aangepakt wordt. Naast een meldpunt, buurtprojecten
en de uitbreiding van een vervoerdienst, wordt er ook gekeken om op korte termijn eenzaamheid in
tijden van corona gericht aan te pakken. “We willen mensen die in eenzaamheid of sociaal isolement
leven actief betrekken en hen de juiste ondersteuning bieden”, zeggen Nele Van de Voorde en Dieter
Lumen, bestuursleden voor N-VA Oosterzele en beiden actief in de zorgsector.
Voor N-VA Oosterzele hoeft het bij hun tien voorstellen niet te stoppen. “Eenzaamheid en sociaal
isolement bestrijden, is een zaak van mensen. Alle idee ën om deze problematiek aan te pakken, zijn
en blijven meer dan ooit welkom”, klinkt het bij N-VA Oosterzele.
X