Afschaffing voetwegen voor bedrijventerrein in Grotenberge

Naar aanleiding van de realisatie van het bedrijventerrein aan de Keistraat heeft Solva (d.i. het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling en socio-economische expansie Land van Aalst) bij het Zottegemse stadsbestuur de gedeeltelijke opheffing aangevraagd van de buurtwegen ns. 12 en 31 en van een ongenummerde weg op het grondgebied van deelgemeente Grotenberge. Weg nr. 12 had als vroegere benaming de ‘Ballingsweg’ en is gelegen tussen de huidige Wassenhovestraat en de huidige Leenstraat. Voetweg nr. 31 werd destijds in de volksmond de ‘Posterijweg’ genoemd en bevindt zich tussen de Leenstraat en een andere voetweg (nr. 40). De ongenummerde voetweg zorgde voor een verbinding tussen de huidige Hogeweg en Leenstraat.

Volgens de Atlas der Buurtwegen hebben deze voetwegen elk een wettige breedte van 1 meter. Na verloop van jaren zijn ze echter alle drie in onbruik geraakt en bijgevolg hebben ze eigenlijk geen nut of functie meer. Door de afschaffing ervan zou het algemeen belang dus niet geschonden worden en ook zou daardoor niet aan de verkeersveiligheid noch aan de ontsluiting van aangrenzende percelen geraakt worden. Volgens de stad is het niet nodig en niet wenselijk de vroegere situatie te bestendigen, temeer deze niet meer in overeenstemming is met de actuele toestand. De drie betreffende voetwegen zijn overigens ook niet opgenomen in het recentste Tragewegenplan van de stad.

De mogelijke opheffing van deze drie voetwegen moet weliswaar onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, dat nog loopt tot woensdag 9 december. Nog tot dan ligt het grafisch plan voor het publiek ter inzage bij de dienst openbare werken in het Administratief Centrum Sanitary, elke werkdag na afspraak tussen 9 en 11 uur. Eventuele bezwaren of opmerkingen kunnen (schriftelijk) tot uiterlijk voormelde einddatum van het openbaar onderzoek toegestuurd worden aan het College van burgemeester en schepenen, p.a. Administratief Centrum Sanitary, G. Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem.

X