De Sint in zijn koets te Lierde.

Sinterklaas en Zwarte Piet brachten met hun “Koetsmobiel” een bezoekje aan Lierde.

Dat Sinterklaas en Zwarte Piet het gisteren, zaterdag 5 december, geweldig druk hadden in onze contreien staat als een paal boven water. Gelukkig vonden ze een gaatje in hun overvolle agenda en gingen ze in de namiddag op bezoek in het mooie landelijke Lierde.

Spijtig kon de Sint wegens de coronamaatregelen niet aan de huizen stoppen zodat de kindjes hem persoonlijk zouden kunnen begroeten, een leuk Sinterklaasliedje zingen of een brief en mooie tekening afgeven. De kindjes konden wel vanop de stoep, van in de tuin of zelfs van achter het raam naar de Sint zwaaien en/of voor hem zingen en dansen. Sinterklaas en Piet waren hiermee meer dan tevreden en zwaaiden met veel plezier terug naar de enthousiaste kinderen.

Door corona mocht de Sint vanuit zijn koets geen cadeautjes of snoepjes naar de kinderen gooien doch we zijn er vast van overtuigd dat hij dit gisterennacht zeker meer dan goed maakte door alle schoentjes goed te vullen.

Het was wel wat spijtig dat de brave man vanwege zijn drukke agenda niet alle straten van Lierde kon aandoen. Tevens was het ook spijtig dat hij in sommige straten wat vroeger of later voorbijkwam dan voorzien, wat soms heel wat traantjes bij de verkleumde geduldig wachtende kindjes teweegbracht omdat ze de Sint hadden gemist.

Sinterklaas liet ons echter al weten dat hij al de kleine dingetjes die een beetje misliepen in zijn groot boek noteerde en dat Piet en hij er volgend jaar bij hun bezoek aan Lierde zeker rekening mee zullen houden.

Maar hij hoop ook dat zijn bezoek volgend jaar terug met persoonlijke begroetingen en veel snoep en cadeautjes rondstrooien gepaard zal kunnen gaan.    We hopen samen met Sinterklaas en Zwarte Piet hetzelfde.

 

X