Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • De sportadviesraad en het stadsbestuur hebben besloten om het Sportgala 2021 af te gelasten. Deze jaarlijkse activiteit wordt gewoonlijk eind februari of begin maart georganiseerd en daarbij worden telkens de sportkampioenen en andere verdienstelijke sporters van het voorgaande jaar in de bloemetjes gezet.

 

  • Op voorstel van een leerkracht tuinbouw zal het groenonderhoud in de Penitentenlaan en op het Romeins Plein in Velzeke tot het einde van dit schooljaar gratis en onder zijn begeleiding uitgevoerd worden door leerlingen van de plaatselijke BUSO-school Sint-Franciscus. De school staat zelf in voor de nodige verkeerstechnische maatregelen en voor het naleven van de geldende veiligheidsvoorzieningen.

 

  • Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om voor de aankoop van een nieuw mobiel podium aan te kloppen bij de plaatselijke firma Stagepower in de Grotenbergestaat (er werden vijf mogelijke leveranciers aangeschreven voor een prijsofferte). De kostprijs werd geraamd op zo’n 75.000 euro. Het mobiele podium kan ingezet worden bij allerlei culturele, sportieve of andere openluchtactiviteiten.

 

  • Nadat het eerst de bedoeling was om dit enkel in te voeren op de vier zaterdagen van deze maand december, heeft het stadsbestuur er achteraf voor geopteerd om van het stadscentrum vanaf gisteren zaterdag 5 december doorlopend tot en met zondag 3 januari een blauwe parkeerzone te maken. Dit betekent dat men in de centrumstraten (waar normaal betalend parkeren geldt) nu twee uren gratis kan parkeren. Wel is het gebruik van een parkeerschijf verplicht.