Grondinnemingen in Velzeke voor woonproject Zwartestraat

Het is al enkele jaren bekend dat de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen in nauwe samenwerking met het Zottegemse stadsbestuur in Velzeke het zgn. ‘woonproject Zwartestraat’ wil realiseren. De plannen voorzien aan voornoemde straat en in de omgeving ervan een nieuwe sociale woonwijk met 145 wooneenheden en uiteraard ook de nodige infrastructuur. Om eerst hiervoor de uitvoering van het rooilijn- en onteigeningsplan te vervolledigen, moest in de Zwartestraat nog een resterend stukje grond van 17 m ² verworven worden en deze aankoop heeft de gemeenteraad nu unaniem goedgekeurd. Aan de vroegere eigenaars Emilienne De Paepe en Yves, Katleen en Ann Docker wordt hiervoor 1.058,25 euro betaald.

Van een deel van de nieuwe woonwijk zal het regen- en afvalwater door middel van een gescheiden rioleringsstelsel afgevoerd worden via de Kerklandstraat naar het Romeins Plein. Omdat echter de wettige breedte van een deel van de Kerklandstraat slechts 1,40 meter bedraagt en onvoldoende ruimte biedt om deze twee leidingen te kunnen aanleggen, moeten tevens nog enkele stroken grond in de Kerklandstraat aangekocht worden. Ook hiervoor heeft de gemeenteraad zich nu akkoord verklaard. Het betreft grondinnemingen van 1,07 m ² voor de prijs van 24,90 euro jegens de familie Bart Libbrecht – Solange Neven, 126,85 m ² voor de prijs van 10.052,36 euro jegens Laurent De Spiegeleer – Frida Schepens en 75,23 m ² voor de prijs van 4.071,15 euro jegens Luc D’Hont – Ann De Winne. Naast het totale aankoopbedrag van 15.206,65 euro voor de vier grondinnemingen zijn ook de kosten voor het inschrijven van de notarisaktes bij de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie en het ereloon van de notaris ten laste van de stadskas.