Geraardsbergen ontvangt €40.000 voor buddyproject


Geraardsbergen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) 26 projecten geselecteerd om nieuwkomers in contact te brengen met autochtone Vlamingen. Elk van de proefprojecten ontvangt €40.000. Daartoe behoort ook Geraardsbergen.

In juli dit jaar schreef minister van Samenleven Bart Somers samen met het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) een projectoproep uit voor lokale besturen om buddyprojecten voor nieuwkomers op poten te zetten. De geselecteerde projecten — verspreid over 55 gemeenten —  ontvangen in samen meer dan één miljoen euro. Daartoe behoort ook het integratieproject in Geraardsbergen.

‘Dat we geselecteerd werden    om met ons project extra beleid rond integratie te voeren is zeker een opsteker. Integreren en inburgeren leer je vooral in het dagelijks leven. Normen en waarden en vooral ook  de Nederlandse taal leer je door met elkaar te praten. In Geraardsbergen gaan we vooral inzetten op trajecten rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars‘, zegt   schepen van Samenleving Kristin Vangeyte (Open Vld).

Bart Somers: ‘Ik ben blij dat Geraardsbergen mee op de kar gesprongen is. We mogen het belang van dit project niet onderschatten. Een sociaal netwerk is enorm belangrijk. Iemand kennen die je aan een job kan helpen. Iemand kennen waarmee je de Nederlandse taal kan oefenen. Iemand kennen die je uitlegt waarom het belangrijk is om naar het oudercontact te gaan. Daarom willen we de komende jaren elke inburgeraar koppelen aan een buddy.” Wanneer iemand met migratieroots één persoon kent buiten zijn eigen etnisch-culturele kring, verdubbelen zijn kansen om naar het hoger onderwijs te gaan.’

De proefprojecten starten op 1 januari en lopen tot en met juni 2022. Naast het budget voor de proefprojecten , wordt ook een budget voorzien voor wetenschappelijk onderzoek om na te gaan welke projecten het meeste effect sorteren, zodat ze structureel kunnen verankerd worden in het beleid.

X