©Nva Ninove - Meerderheid en oppositiepartij N-VA werken sociale correcties uit voor nieuw DIFTAR-systeem

Meerderheid en oppositiepartij N-VA werken sociale correcties uit voor nieuw DIFTAR-systeem

Het voorstel van Karolien De Roose (N-VA)  over lagere tarieven en sociale correcties op het DIFTAR-systeem werd in juni nog afgewezen door de Ninoofse meerderheidscoalitie. Op de laatste virtuele gemeenteraad van 14 december 2020 werden, via partij overschrijdende samenwerking tussen N-VA, Open-VLD en SAMEN, dan toch sociale correcties goedgekeurd.

 

©Nva Ninove – Karolien De Roose

Karolien De Roose: “Dit dossier heeft ervoor gezorgd dat er over de partijgrenzen heen een oplossing gevonden is voor de noden en behoeften van de Ninovieters. Als oppositiepartij heeft N-VA hierin een sleutelrol gespeeld en de Ninovieter centraal gesteld. Via het gemeenschappelijk amendement kunnen de broodnodige sociale correcties uiteindelijk uitgevoerd worden. Twee geschorste gemeenteraden en een vierde agendering later, is dus het sociaal retributiereglement nu een feit.

In de amendementen is een jaarlijkse toelage voorzien van € 10,00 voor personen die genieten van een inkomens vervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of de inkomensgarantie voor ouderen. Voor jonge gezinnen met pasgeboren kinderen en veel restafval ten gevolge van luiers, is een eenmalige vergoeding voorzien van € 50,00.

De bestaande regelingen van gratis huisvuilzakken voor mensen met chronische incontinentieproblemen of andere medische noden (mensen die aanzienlijk meer restafval produceren door hun gezondheidstoestand) worden geïntegreerd in het DIFTAR-reglement en krijgen een tegemoetkoming van respectievelijk € 75,00 en € 25,00 euro per jaar.”

 

Lagere tarieven en gratis slotjes

Naast de sociale correcties is ook een motie goedgekeurd op de gemeenteraad waardoor binnen het jaar na de effectieve invoering van het DIFTAR-systeem een evaluatie zal worden gemaakt.  Karolien De Roose: “N-VA Ninove zal dan bekijken of binnen de budgettaire enveloppe lagere tarieven en gratis slotjes mogelijk zijn.”

Verandering

Deze realisatie tussen meerderheid en oppositie, is alvast een stap in de goede richting. N-VA Ninove streeft al jaren naar verandering binnen een constructievere gemeenteraad. Het DIFTAR-dossier is daarvan een voorbeeld. De Ninovieters en het algemeen belang moeten steeds op de eerste plaats gezet worden.

X