Uitbaggeren van de Dender en hervatting bouw stuwencomplex staan op de agenda


Geraardsbergen. Vlaanderen werkt aan ‘Strategisch Plan Ruimte voor Water’ voor  het Denderbekken. Het uitbaggeren van De Dender staat op de agenda. Er zal een evenwicht worden gezocht met landbouw, wonen, toerisme en natuur. De plannen zijn embryonaal. De ambitie bestaat erin om de burger langsheen het Dendertraject te betrekken.

Lydia Peeters (Open VLD), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, wil de komende jaren 21 miljoen euro investeert in het Denderbekken. Er komt een studie voor de uitvoering van baggerwerken, waar de inwoners van de Dendergemeenten — waaronder Geraardsbergen — zullen worden betrokken. Ook de hervatting van de bouw van het stuwencomplex staat op de agenda en is prioritair.

Julien Borremans