Drie eikenparkje in Scheldewindeke blijft behouden

Groen en buurtcomit é blij met beslissing schepencollege

Het protest van Groen en het buurtcomit é leidde tot het intrekken van de vergunning voor het kappen van de eiken en de aanleg van een parking op het eikenpleintje in Scheldewindeke. De gemeente trekt de vergunning voor de bomenkap en parking in. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

De plannen van het gemeentebestuur om in de Stationsstraat in Scheldewindeke drie mooie eiken te kappen en een parking aan te leggen, lokten de voorbije weken een storm van protest uit. Buurtbewoners alarmeerden Groen over de plotse plannen nadat ze van de gemeente geen antwoord kregen. Daarop werd een petitie opgestart die ondertussen meer dan 800 handtekeningen verzamelde. Groen en buurtbewoners verdiepten zich samen in het dossier. Het werd al snel duidelijk dat er grond noch draagvlak is voor de plannen. Vanuit verschillende hoeken werd bovendien een beroepschrift voorbereid.

De weerklank van het protest bereikte het gemeentebestuur en afgelopen vrijdag nodigde het schepencollege Groen uit voor een overleg. ‘Als Groene partij wilden we hierin vanaf het begin echter vooral een ondersteunende en faciliterende rol spelen. We eisten dan ook dat de buurtbewoners bij dit overleg aanwezig konden zijn. Hier werd mee ingestemd, en maandagavond zaten de verschillende partijen samen aan tafel’, evalueert Jeroen Logghe, voorzitter Groen Oosterzele. ‘Het resultaat van het gesprek stemt ons absoluut tevreden. Het schepencollege zal de vergunning voor het kappen van de eiken en de aanleg van de parking intrekken. Als volgende stappen wil het bestuur met de buurtbewoners in overleg gaan om dit stukje openbaar groen op te waarderen. De buurtbewoners zullen dus samen kunnen beslissen wat er gebeurt met de drie bomen en dit plekje. Dit is een belangrijke stap vooruit! Het toont aan dat opkomen voor onze leefomgeving loont en dat burgers in samenwerking met politieke vertegenwoordigers op het beleid kunnen wegen’, vervolgt Jeroen Logghe.

Voor Groen blijft het belangrijk dat het participatieproces goed verloopt. We zullen dit bewaken en het verder ondersteunen. We vragen dat alle actoren betrokken worden. Zo willen we dat naast buurtbewoners ook de handelaars uit de buurt, bevoegde raden en experts mee aan tafel kunnen. Meer kennis zorgt voor een beter resultaat. Dit is ook hoe de gemeente op haar website participatie aanmoedigt. Naast het au s érieux nemen van echte participatie, mag dit hopelijk ook een start zijn om zorgzamer om te gaan met openbaar groen! Want iedereen heeft te winnen bij een maximaal draagvlak.Rome is niet in één dag gebouwd. We zijn blij dat de eerste stap gezet is en kijken uit naar een verdere samenwerking’, besluit voorzitter Groen Jeroen Logghe.

X